Komunitní centrum

KOMUNITNÍ CENTRUM

Hlavním cílem projektu je aktivní provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které podpoří rozvoj kultury prostřednictvím propagace české fotografie a to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro vybrané cílové skupiny projektu, které se budou přímo účastnit aktivit projektu. Podstatou realizace projektových aktivit je prevence sociálního vyloučení osob z řad vybraných cílových skupin projektu a užší zapojení těchto osob do života místní komunity.

Komunitní centrum Czech Photo v galerii Czech Photo Centre je určeno všem zájemcům o fotografii a vše okolo ní. Fotografie je nástrojem, který stírá jazykovou bariéru a umožňuje nám komunikovat v obrazech, kterým rozumíme beze slov. Komunitní centrum je místem, kam můžete přijít bez ohledu na svůj věk, sociální status, etnikum či zdravotní hendikep. Chceme vytvořit komunitní prostor, kde se budeme díky fotografii společně potkávat, tvořit a inspirovat.

Přidejte se k nám!

KONTAKT:
mail: cp@czechphoto.org
telefon: 608 875 556
kontaktní formulář: https://www.czechphoto.org/cp/kontakt/

Program:

Fotousoutěže:

Výstavy:

MOTIVAČNÍ PŘÍRUČKA

CHCI DOSTÁVAT NEWSLETTER!


*2018 Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo byl v roce 2018 spolufinancován Evropskou unií.

[/CPC/logolink-OP-PPR.jpg]