KOMUNITNÍ CENTRUM

KOMUNITNÍ CENTRUM

Název projektu:
Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivní provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které podpoří rozvoj kultury prostřednictvím propagace české fotografie a to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro vybrané cílové skupiny projektu, které se budou přímo účastnit aktivit projektu. Podstatou realizace projektových aktivit je prevence sociálního vyloučení osob z řad vybraných cílových skupin projektu a užší zapojení těchto osob do života místní komunity.

Programy:

CHCI DOSTÁVAT NEWSLETTER!