O soutěži

Fotografická soutěž pro děti a mládež

Czech Photo Junior probíhá paralelně se soutěžemi Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích.

 

Czech Nature Photo 2023

Jsme velice hrdí, že budeme pořádat již 3. ročník soutěže Czech Photo Junior (Nature).

Fotografie budou moci mladí fotografové přihlašovat od 12. 1. 2023. Vyhodnocení těch nejlepších snímků se bude konat společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo.

Staňte se součásti soutěže a přihlaste své snímky do soutěže Czech Nature Photo – do sekce Czech Photo Junior.

Junioři neplatí žádné poplatky.

Soutěže se mohou zúčastnit mladí fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 10. 1. 2022 do 12. 2. 2023 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí od 13. 1. 2021 až 12. 2. 2023 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období od 10. 1. 2022 do 12. 2. 2023.

Jak na přihlášení?

Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku přihlašujte přes porotovací systém společnosti Cewe. Minimální velikost snímku je 1MB. Fotografie doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také napíšete, do které kategorie by podle vás patřil. Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9.

Vybírat můžete z těchto kategorií:

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Rostliny a houby (volně rostoucí)
 • Krajina
 • Zvířata ve svém prostředí
 • Zvířata v lidské péči
 • Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody
 • Příroda v Praze

Jejich přesný popis najdete u nás na webu v sekci pravidla.

Těšíme se na vaše fotky!

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž Czech Photo Junior rozdělena do kategorií podle věku:

 • Junior / mladší žáci 6-10 let
 • Junior / starší žáci 11-15 let
 • Junior / studenti středních škol
 • Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Nature Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Nature Photo.

  Partnery soutěže jsou společnosti:

   


   

  Czech Press Photo 2022

  Zaměřujeme se na mladou generaci, která s fotografiemi nebo spíše mezi spoustou fotografií vyrůstá, a proto letos zahajujeme již 2. ročník soutěže Czech Photo Junior (Press).

  Fotografie budou moci mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže 30. září 2022. Vyhodnocení těch nejlepších snímků se bude konat společně s profesionální soutěží Czech Press Photo.

  Staňte se součásti soutěže a přihlaste své snímky do soutěže Czech Press Photo – do sekce Czech Photo Junior.

  Junioři neplatí žádné poplatky.

  Soutěže se mohou zúčastnit mladí fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 1.10.2021 do 30. 9. 2022 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

  Jak na přihlášení?

  Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku přihlašujte přes porotovací systém společnosti Cewe. Minimální velikost snímku je 1MB. Fotografie doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také napíšete, do které kategorie by podle vás patřil. Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9.

  Vybírat můžete z těchto kategorií:
  • aktualita
  • reportáž
  • každodenní život
  • lidé, o kterých se mluví
  • umění
  • sport
  • portrét
  • člověk a životní prostředí

  Jejich přesný popis najdete u nás na webu v sekci pravidla.

  Těšíme se na vaše fotky!

  Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž Czech Photo Junior rozdělena do kategorií podle věku:

 • Junior / mladší žáci 6-10 let
 • Junior / starší žáci 11-15 let
 • Junior / studenti středních škol
 • Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Press Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Nature Photo.

  Partnery soutěže jsou společnosti: