O soutěži

Fotografická soutěž pro děti a mládež

Czech Photo Junior probíhá paralelně se soutěžemi Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích.

 

Czech Nature Photo 2024

Jsme velice hrdí, že budeme pořádat již 4. ročník soutěže Czech Photo Junior (Nature).

Fotografie budou moci mladí fotografové přihlašovat od 15. 1. 2023. Vyhodnocení těch nejlepších snímků se bude konat společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo.

Staňte se součásti soutěže a přihlaste své snímky do soutěže Czech Nature Photo – do sekce Czech Photo Junior.

Junioři neplatí žádné poplatky.

Soutěže se mohou zúčastnit mladí fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 11. 1. 2023 do 18. 2. 2024 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí od 10. 1. 2022 až 18. 2. 2024 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období od 11. 1. 2023 do 18. 2. 2024.

Jak na přihlášení?

Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku přihlašujte přes porotovací systém společnosti Cewe. Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Ze soutěže budou vyloučeny snímky generované umělou inteligencí. Minimální velikost zaslaného snímku je 1 MB. Fotografie doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také napište, do které kategorie by podle vás patřil. Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9. Autor může nahrát pouze 2 série. (Autor může maximálně vložit 10 singlů, nebo 9 singlů a 1 sérii anebo 8 singlů a 2 série). Vkládejte fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku, popisku a určení kategorie.

Vybírat můžete z těchto kategorií:

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Rostliny a houby (volně rostoucí)
 • Krajina
 • Zvířata ve svém prostředí
 • Zvířata v lidské péči
 • Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody
 • Příroda v Praze

Jejich přesný popis najdete u nás na webu v sekci pravidla.

Těšíme se na vaše fotky!

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž Czech Photo Junior rozdělena do kategorií podle věku:

 • Junior / mladší žáci 6-10 let
 • Junior / starší žáci 11-15 let
 • Junior / studenti středních škol
 • Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Nature Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Nature Photo.

  Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo mezinárodní odbornou porotou.

  V každé ze soutěžní kategorii Czech Photo Junior budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají chytrý telefon od společnosti Samsung a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom a cenu od partnera Cewe. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu společně s vítězi soutěže Czech Nature Photo, který se bude konat v Galerii Czech Photo Centre.

  Přihlášením do soutěže soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografií. Pro přihlášené snímky povolují soutěžící Czech Photo neomezené používání snímků s vysokým rozlišením pro aktivity ve všech médiích, včetně sociálních médií, online a tištěných, týkajících se soutěže, výstavy, ročenky, veřejného archivu a všech propagačních a vzdělávacích aktivit Czech Photo a pod jeho záštitou, bez povinnosti jakékoli úhrady.

  Podmínky stanovené v Pravidlech účasti jsou závazné a Czech Photo si vyhrazuje právo zamítnout nebo vyloučit jakýkoli příspěvek podle svého vlastního uvážení.

  Partnery soutěže jsou společnosti: