O soutěži

Fotografická soutěž pro děti a mládež

Czech Photo Junior probíhá paralelně se soutěžemi Czech Press Photo a Czech Nature Photo. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích.

 

Czech Press Photo 2023

Soutěž Czech Photo Junior probíhá paralelně se soutěží Czech Press Photo 2023. Mladí fotografové soutěží ve třech věkových kategoriích:

Mladší žáci: 6 - 10 let
Starší žáci: 11 - 15 let
Studenti středních škol: 15 let a výše

Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku.

V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Osoby mladší 18 let se mohou soutěže Czech Photo Junior zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný ZDE ve fromátu docx. Povinností soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Photo Junior.

Fotografie mohou mladí fotografové zasílat od 1. 9. 2023 – 30. 9. 2023 a účast v soutěži Czech Photo Junior je ZDARMA.

Do soutěže budou přijímány snímky splňující podmínky jednotlivých kategorií uvedených v Czech Press Photo (při které Czech Photo Junior probíhá). Mladí fotografové opatří snímky názvem kategorie, do které si myslí, že patří + popiskem = názvem fotografie – kdy a kde byla pořízena + jménem a věkem autora.

Jak na přihlášení?

Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku přihlašujte přes porotovací systém Cewe. Porotovací systém Czech Photo Junior:

PŘIHLÁŠKA ZDE

Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Ze soutěže budou vyloučeny snímky generované umělou inteligencí. Minimální velikost zaslaného snímku je 1 MB. Fotografie doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také napište, do které kategorie by podle vás patřil. Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9. Autor může nahrát pouze 2 série. (Autor může maximálně vložit 10 singlů, nebo 9 singlů a 1 sérii anebo 8 singlů a 2 série). Vkládejte fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku, popisku a určení kategorie.

Vybírat můžete z těchto kategorií:
  • aktualita
  • reportáž
  • každodenní život
  • lidé, o kterých se mluví
  • umění
  • sport
  • portrét
  • člověk a životní prostředí

Jejich přesný popis najdete u nás na webu v sekci pravidla.

Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Press Photo.

Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Press Photo mezinárodní odbornou porotou.

V každé ze soutěžní kategorii Czech Photo Junior budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají chytrý telefon od společnosti Samsung a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom a ceny od partnerů Fomei a Cewe. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu společně s vítězi soutěže Czech Press Photo, který se bude konat v Národním muzeu.

Přihlášením do soutěže soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografií. Pro přihlášené snímky povolují soutěžící Czech Photo neomezené používání snímků s vysokým rozlišením pro aktivity ve všech médiích, včetně sociálních médií, online a tištěných, týkajících se soutěže, výstavy, ročenky, veřejného archivu a všech propagačních a vzdělávacích aktivit Czech Photo a pod jeho záštitou, bez povinnosti jakékoli úhrady.

Podmínky stanovené v Pravidlech účasti jsou závazné a Czech Photo si vyhrazuje právo zamítnout nebo vyloučit jakýkoli příspěvek podle svého vlastního uvážení.

Těšíme se na vaše fotky!

Partnery soutěže jsou společnosti: