Pravidla a kategorie 2023

Soutěž Czech Press Photo vstupuje do 29. ročníku.

Soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice s pracemi, které vznikly za účelem publikování v médiích.

Nad soutěží CPP převzali záštitu prezident republiky Petr Pavel, ministr kultury České republiky Martin Baxa a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Soutěžní přehlídka a výstava fotografií. CZECH PHOTO o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy z České a Slovenské republiky k účasti v 29. ročníku soutěže novinářské fotografie CZECH PRESS PHOTO.

Soutěžní kategorie

Je třeba pečlivě si přečíst pravidla – dodržet období, kdy snímky byly pořízeny, věnovat pozornost správnému napsání popisků. Pozor, oproti předchozím ročníkům single a série nejsou rozděleny a soutěží v kategorii společně.

Aktualita (single / série)

Zpravodajské události. Jedná se o zpravodajské snímky neočekávaných událostí, na kterou se fotograf nemohl předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Reportáž (single / série)

Reportážní fotografie popisuje a zobrazuje skutečnosti na základě konkrétních faktů získaných přímou účastí nebo pozorováním dané události. Fotograf měl možnost se na událost předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019,

Každodenní život (single / série)

Fotografie, které zaznamenávají každodenní činnosti.V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2021, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2022 do 30.9. 2023 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Lidé, o kterých se mluví (single / série)

Reportážní fotografie zachycující osoby, které hrají významnou roli v mediálním zpravodajství. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2022 do 30.9. 2023. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Umění a kultura (single / série)

Reportáž nebo dokument z uměleckého prostředí. Interakce člověka v kulturním prostředí. Umění je námětem pořízené fotografie, nejedná se o uměleckou fotografii. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2021, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Sport (single / série)

Sportovní fotografie zahrnuje všechny druhy sportů od vrcholového po amatérský. Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Portrét (single / série)

Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Člověk a životní prostředí (single / série)

Tato kategorie reflektuje vliv člověka na životní prostředí. Pro wildlife fotografie je určena samostatná soutěž Czech Nature Photo. V kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2021, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2022 do 30.9. 2023 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Grant primátora Prahy

Proměny Prahy (série)
Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2023, roční tvůrčí stipendium vyhlašované primátorem Prahy. Pro přihlášení Grantu Prahy je nutné zaslat explikaci s označením ID na cp@czechphoto.org a sadu již hotových fotografií nahrát do systému eContest, které představují koncept souboru, téma, kterým se autor chce příští rok zabývat. Může se jednat o fotografie staršího data, pokud již nebyly v minulosti zaslány do soutěže Czech Press Photo, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena po 1. 10. 2022. Zjistěte více o historii vítězů kategorie Grant Prahy.

Fotografie budou přijímány v elektronické podobě. Vstupní poplatek od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Porota má právo vyžádat si od autorů data v RAWu a pro následný tisk ve větším rozlišení.

Czech Photo Junior

Zaměřujeme se na mladou generaci, která s fotografiemi nebo spíše mezi spoustou fotografií vyrůstá. Proto vznikla soutěž Czech Photo Junior, které probíhá paralelně se soutěží Czech Press Photo. Mladí fotografové soutěží ve třech věkových kategoriích:

Mladší žáci: 6 – 10 let
Starší žáci: 11 – 15 let
Studenti středních škol: 15 let a výše

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Press Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný ZDE ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Press Photo.

Fotografie mohou mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže dne 30. 9. 2023 a účast v soutěži Czech Photo Junior je ZDARMA.

Do soutěže budou přijímány snímky splňující podmínky jednotlivých kategorií uvedených v Czech Press Photo bez povinnosti určení pořízení pro media:

 • aktualita
 • reportáž
 • každodenní život
 • lidé o kterých se mluví
 • umění
 • sport
 • portrét
 • člověk a životní prostředí

Jak se přihlásit?

Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty).

Ze soutěže budou vyloučeny snímky generované umělou inteligencí.

Minimální velikost snímku je 1MB. Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9. Autor může nahrát pouze 2 série.

Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku a určení kategorie, zasílejte přes porotovací systém Cewe. ZDE:

Přihlašovací systém Czech Photo Junior

Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Press Photo odbornou porotou.

V každé ze soutěžní kategorii Czech Photo Junior budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají chytrý telefon od společnosti Samsung a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom a cenu od partnerů Fomei a Cewe. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu společně s vítězi soutěže Czech Press Photo v Národním muzeu.

Přihlášením do soutěže soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografií. Pro přihlášené snímky povolují soutěžící Czech Photo neomezené používání snímků s vysokým rozlišením pro aktivity ve všech médiích, včetně sociálních médií, online a tištěných, týkajících se soutěže, výstavy, ročenky, veřejného archivu a všech propagačních a vzdělávacích aktivit Czech Photo a pod jeho záštitou, bez povinnosti jakékoli úhrady.

Podmínky stanovené v Pravidlech účasti jsou závazné a Czech Photo si vyhrazuje právo zamítnout nebo vyloučit jakýkoli příspěvek podle svého vlastního uvážení.

Partnerem Czech Photo Junior je společnost Samsung, Cewe a Fomei.

Termíny

Vyhlášení: 22. 8. 2023
Otevření soutěže: 1. 9. 2023
Uzávěrka: 30. 9. 2023
Porota: 12. 10. – 14. 10. 2023
Vyhlášení nominací: 21. 11. 2023
Slavnostní ceremoniál předání cen: 31.ledna 2024 (změna vyhrazena) v budově Národního muzea.
Výstava Czech Press Photo 2023 bude otevřena pro veřejnost 1. 2. - 31. 8. 2024 (změna vyhrazena).

Přihlášky budou přijímány pouze elektronicky, je možné je nahrávat od 1. 9. 2023
Fotograf svou profesionalitu musí doložit jedním z následujících bodů:

 • Press karta
 • nebo
 • Člen asociace např. APF, Klub sportovních novinářů apod.
 • nebo
 • Zaměstnavatel – mediální dům, agentura
 • nebo
 • Živnostenský list – fotografické služby
 • nebo
 • Doporučující dopis ze spolupracující redakce
 • nebo
 • Scan libovolné publikované fotografie v médiích
 • nebo
 • Přesný popis, pro jaké médium byla fotografie určena a z jakých důvodů nebyla publikována
 • nebo
 • U studentů potvrzení o studiu na fotografické či odborné škole
Vstupní poplatek: 1200,- Kč/50EUR. Studenti do 23 let nehradí vstupní poplatek.

Pokud snímky nesplní uvedená kritéria, má pořadatel či porota právo snímky ze soutěže vyřadit.
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii a má právo cenu či nominaci neudělit.
Po zasedání poroty budou vyhlášeny nominace.

Jak vytvořit správnou fotostory

Video: Oleg Homola

Jak na tvorbu popisků novinářské fotografie.

Za správnost informace v popisku plně zodpovídá autor snímku.

 1. Dodržte základní pravidlo: CO, KDE, KDY
 2. Ověřte si veškeré faktické informace k obsahu fotografií.
 3. Popisek by měl přinášet nové informace, které nejsou z fotografie zřejmé.
 4. Vždy identifikujte hlavní postavy a místo dění na fotografii.
 5. Fotografie zachycuje konkrétní moment. Popisek pište v přítomném čase.
 6. Vyznění popisku by mělo odpovídat vyznění fotografie.
 7. Vždy uvádějte přesné datum pořízení snímku.
 8. Buďte struční. Pište v celých větách. Buďte faktičtí, nepoužívejte hodnotící přídavná jména (krásný, úžasný, hrozný, děsivý etc.).
 9. Všechny snímky musí mít přesné popisky, v češtině a v angličtině, a musí obsahovat všechny informace uvedené v pokynech pro popisky.
 10. Povolená maximální délka jednoho popisku je 250 znaků.

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 50 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 50 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Fotografie roku Czech Press Photo 2023

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 100.000,- Kč diplom a plastiku od Davida Černého. Výhra bude nejpozději vyplacena do 31. 3. 2024 po dodání podkladů pro převod výhry na bankovní účet.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, další fotografie roku naleznete v katalogu předešlých ročníků.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny ve všech kategoriích nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 10.000, - Kč a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom. nejpozději vyplacena do 31.3.2024 po dodání podkladů pro převod výhry na bankovní účet. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu konaném v lednu 2023.

Grant Prahy Czech Press Photo 2023

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 100.000, - Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Přihlášení Grantu Prahy je nutné přihlásit společně s explikací (maximální rozsah jedna normostrana) a sadou již hotových fotografii, které představují koncept souboru, kterému se autor chce systematicky věnovat. Výhra bude vyplacena do 31. 12. 2023.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

Uděluje se v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Honorovaná stáž v ČTK (fotozpravodajství nebo fotobanka) pro fotografa do 26 let.

Canon Junior Award

Cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladého autora do 23 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje vítězi cenu v hodnotě 30.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena UNHCR

Cena agentury OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii nebo sérii fotografií z Česka či zahraničí zachycující osudy lidí nucených opustit své domovy kvůli válečným konfliktům a pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena PICTOART

Cena profesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2023 v laboratořích PICTOART.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena SAMSUNG

"Speciální cena, která se uděluje se v rámci kategorií portrét, umění a kultura nebo sport soutěže Czech Press Photo. Cenu vyberou zástupci firmy Samsung z předvýběru, který udělá mezinárodní odborná porota. Vítěz získává od firmy Samsung diplom a věcnou cenu v podobě Lifestylového televizoru The Frame."Prohlédněte si vítězné snímky posledního ročníku: 2022, 2021, 2020.

Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým nebo mentálním postižením či lidí ohrožených sociálním vyloučením. Držitel ceny získává 20.000, - Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2022, 2021, 2019, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Cena Českého rozhlasu – Radiožurnál

Cena Českého rozhlasu Radiožurnál se uděluje nejsilnější fotografii nebo sérii fotografií pořízené v místě válečného konfliktu, velké přírodní katastrofy, sociálních nepokojů nebo krizových situací. Držitel získává 20.000,-Kč a digitální DAB+ rádio.

Cena Diváků

Uděluje se fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy. Ceny vítězům věnuje partner soutěže – společnost CEWE.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Pravidla

Jednotlivých fotografií (přičemž jedna fotosérie se považuje za jednu fotografii) je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých.

Fotograf svou profesionalitu musí doložit jedním z následujících bodů:

 1. Press karta. Člen asociace např. APF, Klub sportovních novinářů apod. nebo
 2. Zaměstnavatel – mediální dům, agentura. nebo
 3. Živnostenský list – fotografické služby. nebo
 4. Doporučující dopis ze spolupracující redakce. nebo
 5. Scan libovolné publikované fotografie v médiích. nebo
 6. U studentů potvrzení o studiu na fotografické či odborné škole.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo požádat o dodatečné informace pro vyjasnění profesního postavení.
 2. Účast spoluautorů (fotografii vytvoří více tvůrců) je přípustná. Každý ze spoluautorů musí poskytnout doklad profesního postavení.
 3. Fotograf(ové) musí být výhradním autorem/autory snímků, které jsou předloženy jeho/jejím/jejich jménem.
 4. Fotograf(ové), nebo agent nebo zástupce, který se účastní jejich jménem, musí být výhradním nositelem/nositeli autorských práv, nebo být písemně zmocněn/i držitelem/držiteli autorských práv, aby fotografie předložil/i.
 5. Fotografie může být přihlášena pouze jednou, buď jako jednotlivý snímek, nebo jako součást příběhu, nebo jako součást jádra fotografického díla u dlouhodobých projektů. Fotografie předložené více než jednou budou ze soutěže vyloučeny.
 6. Fotografie lze předložit bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly publikovány.
 7. Vítězné fotografie budou užity pro přípravu výstavy, katalogu a knihy, s čímž fotografové podáním přihlášky souhlasí a poskytují k takovému užití neomezenou bezúplatnou licenci. fotografie musí splňovat tyto požadavky:
  • JPG (High quality).
  • TIFF (LZW nebo ZIP komprese) - max velikost 200 MB / soubor.
  • Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil.
  • Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB.
  • Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2.
  • Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB.
  • Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.
 8. Na fotografiích se nesmí objevit jméno autora či spoluautorů fotografie, agentury, nebo vydavatelství, nebo jakékoli další informace (tyto detaily lze vložit na metadata snímků, ale nesmí se objevit na samotném snímku), které by fotografa/y, agenturu či vydavatelství jakkoli identifikovaly.
 9. Všechny fotografie musí mít přesné popisky, v češtině a v angličtině, a musí obsahovat všechny informace uvedené v pokynech pro popisky.
 10. Povolená maximální délka jednoho popisku je 250 znaků.
 11. Přijaty budou pouze jednotlivé expozice a jednotlivé fotografie. Nepřijímají se:
  • Vícenásobné expozice, polyptychy (diptychy, triptychy atd.).
  • Složené scény, vyrobené buď kamerou nebo softwarem pro zpracování obrazu.
 12. Obsah fotografie nesmí být změněn přidáním, přeskupením, obrácením, deformováním nebo odstraněním lidí a/nebo věcí ze záběru. Přípustné jsou pouze dvě výjimky:
  • Je povoleno oříznutí, které odstraňuje nepodstatné detaily.
  • Je povoleno odstranění prachu ze snímače nebo škrábnutí na negativech.
 13. Je přípustné přizpůsobení barvy nebo změna na šedé odstíny, které nemění obsah, kromě dvou výjimek:
  • Změny barvy nesmí mít za následek podstatné změny odstínu v takové míře, že se zpracované barvy liší od původních barev.
  • Změny stupňů hustoty, kontrastu, barvy a/nebo saturace, které podstatně mění obsah zatemněním nebo odstraněním informací ve snímku, nejsou přípustné. Porota určuje, jaké změny jsou podstatné.
 14. Již vzhledem k povaze fotosoutěže z ní budou vyloučeny fotografie, které byly generovány umělou inteligencí. Pokud bude jakýkoli podíl užití umělé inteligence zjištěn – vyjma nepodstatných postprodukčních zásahů, které nemají vliv na silné prvky fotografie - až po zasedání poroty, budou fotografii odebrána případná ocenění a osobě, která se na takové fotografii jakkoli podílela, může být odepřena účast v dalších ročnících Czech Press Photo. Posláním Czech Press Photo je zobrazovat realitu, nikoli fikci.
 15. Příspěvky musí být předloženy prostřednictvím oficiální platformy soutěže. Příspěvky zaslané jiným způsobem se nepřijímají.
 16. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá autorská práva k jejich dílům. U oceněných fotografií poskytují nositelé autorských práv Czech Photo neodvolatelné bezúplatné oprávnění k užití snímků s vysokým rozlišením pro užití ve všech médiích, včetně sociálních médií, online a tištěných, týkajících se soutěže, výstavy, ročenky, veřejného archivu a všech propagačních a vzdělávacích aktivit Czech Photo a pod jeho záštitou, bez omezení počtu užití, způsobu užití a teritoria, po celou dobu ochrany majetkových autorských práv, a to bezúplatně.
 17. Pro všechny fotografie, mimo snímků oceněných, poskytují nositelé autorských práv Czech Photo neodvolatelné a bezúplatné oprávnění k užití fotografií s nízkým rozlišením v neveřejném archivu pro její vzdělávací a výzkumné aktivity, a to bezúplatně.
 18. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že předložení fotografií nepředstavuje porušení jakéhokoli práva, a dále že žádná třetí strana nemůže uplatnit jakékoli nároky nebo námitky ve vztahu k právům uděleným Czech Photo. Nositelé autorských práv zprostí Czech Photo jakýchkoli nároků třetích stran, které by se týkaly fotografií přihlášených do soutěže. Pro případ nepravdivosti takového prohlášení jsou nositelé práv povinni odškodnit či zprostit jakýchkoli nároků Czech Photo, budou-li vůči němu uplatněna jakákoli práva ve spojení s oceněným snímkem.
 19. Pravidla účasti a jakýkoli spor, řízení nebo nároky jakékoli povahy, které vyplynou z Pravidel účasti, nebo se k nim jakkoli vztahují (včetně nesmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit českým právem.
 20. Podmínky stanovené v Pravidlech účasti jsou závazné a Czech Photo si vyhrazuje právo je kdykoli změnit či upravit a dále právo zamítnout nebo vyloučit jakýkoli příspěvek podle svého vlastního uvážení.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

 1. Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
 2. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
 3. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.
 4. Porota musí udělit ocenění Fotografie roku.
 5. Porota v jednotlivých kategoriích nemusí udělit všechna ocenění.
 6. Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2023 budou vyhlášeny 1. 11. 2023.
 7. Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.
 8. Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen na počátku prosince v Národním muzeu.
 9. Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2023 v Národním muzeu v Praze.
 10. Nevyzvednuté výhry do 31. 3. 2024 propadají ve prospěch organizátora soutěže.