Pravidla a kategorie 2019

Soutěž Czech Press Photo slaví čtvrtstoletí. S prestižní fotografickou soutěží CZECH PRESS PHOTO se v roce 2019 setkáváte již čtvrtý rok v nové podobě. Soutěž stále vylepšuje svou vizuální tvář. V jubilejním ročníku klademe důraz na profesionalitu, kterou je třeba v přihlášce doložit (čtěte níže).
Vedle zásadních dramatických aktualit chce ukazovat, že ve světě se dějí i pozitivní události.

K 25. ročníku Czech Press Photo pořádá konferenci na téma: Dnešní role profesionálního vizuálního žurnalismu, která se bude konat 9.října. Na konferenci vystoupí mimo jiné David Campbell - programový ředitel soutěže World Press Photo a Colin Jakobson, který zasedal v porotách CPP v prvních letech soutěže. Oba budou členy poroty letošní. Přijďte se diskutovat o současném stavu žurnalismu.
Bližší informace i registrarci zveřejníme na začátku září.

Nad soutěží CPP převzali záštitu primátor Prahy a ministr kultury České republiky.

Foto sekce

Soutěžní přehlídka a výstava fotografií. CZECH PHOTO o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy z České a Slovenské republiky k účasti v jubilejním 25. ročníku soutěže novinářské fotografie CZECH PRESS PHOTO.

Soutěžní kategorie

Je třeba pečlivě si přečíst pravidla – dodržet období, kdy snímky byly pořízeny, věnovat pozornost správnému napsání popisků. Pozor, oproti předchozím ročníkům single a série nejsou rozděleny a soutěží v kategorii společně.

Aktualita (single / série)

Zpravodajské události. Jedná se o zpravodajské snímky neočekávaných událostí, na kterou se fotograf nemohl předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Reportáž (single / série)

Reportážní fotografie popisuje a zobrazuje skutečnosti na základě konkrétních faktů získaných přímou účastí nebo pozorováním dané události. Fotograf měl možnost se na událost předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019.

Každodenní život (single / série)

Fotografie, které zaznamenávají každodenní činnosti. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Umění a kultura (single / série)

Reportáž nebo dokument z uměleckého prostředí. Interakce člověka v kulturním prostředí. Umění je námětem pořízené fotografie, nejedná se o uměleckou fotografii. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. S podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Sport (single / série)

Sportovní fotografie zahrnuje všechny druhy sportů od vrcholového po amatérský. Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Portrét (single / série)

Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Člověk a životní prostředí (single / série)

Tato kategorie reflektuje vliv člověka na životní prostředí. Pro wildlife fotografie je určena samostatná soutěž Czech Nature Photo. V kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Lidé, o kterých se mluví (single / série)

Fotografie zobrazují známé osobnosti z politického či veřejného života. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku - tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Grant primátora Prahy

Proměny Prahy (série)
Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2019, roční tvůrčí stipendium vyhlašované primátorem Prahy. Pro přihlášení Grantu Prahy je nutné zaslat explikaci a sadu již hotových fotografii, které představují koncept souboru. Může se jednat o fotografie staršího data, pokud již nebyly v minulosti zaslány do soutěže Czech Press Photo, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena po 1. 10. 2018. Zjistěte více o historii vítězů kategorie Grant Prahy.

Přihlášení do soutěže

Fotografie budou přijímány v elektronické podobě. Vstupní poplatek od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Porota má právo vyžádat si od autorů data v RAWu a pro následný tisk ve větším rozlišení. Autoři vybraných fotografií na výstavu budou upozorněni a bude jim dána možnost být u tisku.

Termíny

Vyhlášení: 15. 7. 2019
Otevření soutěže: 01. 09. 2019
Uzávěrka: 30. 09. 2019
Porota FOTO: 10. - 12. 10. 2019
Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy Czech Press Photo 2019 22. 11. 2019.

Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky, videa je možné nahrávat od 01. 09. 2019
Fotograf svou profesionalitu musí doložit jedním z následujících bodů:

 • Press karta
 • nebo
 • Člen asociace např. APF, Klub sportovních novinářů apod.
 • nebo
 • Zaměstnavatel – mediální dům, agentura
 • nebo
 • Živnostenský list – fotografické služby
 • nebo
 • Doporučující dopis ze spolupracující redakce
 • nebo
 • Scan, kde byla fotografie publikována
 • nebo
 • Přesný popis, pro jaké médium byla fotografie určena a z jakých důvodů nebyla publikována
 • nebo
 • U studentů potvrzení o studiu na fotografické či odborné škole
Vstupní poplatek: 1000,- Kč/39EUR. Junioři do 23 let nehradí vstupní poplatek

Pokud snímky nesplní uvedená kritéria, má pořadatel či porota právo snímky ze soutěže vyřadit.
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii a má právo cenu či nominaci neudělit.
Po zasedání poroty budou vyhlášeny nominace.
Finální vyhlášení vítězů, které z nominací vybere odborná porota, proběhne při slavnostním zahájení výstavy 22.11. 2019.

Jak vytvořit správnou fotostory

Video: Oleg Homola

Jak na tvorbu popisků novinářské fotografie.

Za správnost informace v popisku plně zodpovídá autor snímku.

 1. Dodržte základní pravidlo: CO, KDE, KDY
 2. Ověřte si veškeré faktické informace k obsahu fotografií.
 3. Popisek by měl přinášet nové informace, které nejsou z fotografie zřejmé.
 4. Vždy identifikujte hlavní postavy a místo dění na fotografii.
 5. Fotografie zachycuje konkrétní moment. Popisek pište v přítomném čase.
 6. Vyznění popisku by mělo odpovídat vyznění fotografie.
 7. Vždy uvádějte přesné datum pořízení snímku.
 8. Buďte struční. Pište v celých větách. Buďte faktičtí, nepoužívejte hodnotící přídavná jména (krásný, úžasný, hrozný, děsivý etc.).

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 10 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 10 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Fotografie roku Czech Press Photo 2019

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120.000 Kč diplom a plastiku.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, další fotografie roku naleznete v katalogu předešlých ročníků.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií budou nejprve po zasedání porty vyhlášeny ve všech kategoriích nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí a vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 20.000 Kč a diplom, 2. místo 10.000 Kč a 3. místo 5.000 Kč místo. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu 22.11. 2019.

Prohlédněte si vítězné snímky předešlých ročníků v katalogu proběhlých ročníků.

Nejoblíbenější kolekce minulých ročníků je možné si také zapůjčit a uspořádat k nim speciální výstavu. V rámci našeho archivu (Czech Photo Archive / CPA) je možné zapůjčit výstavy nazvané:
Czech Press Photo 2018
Czech Press Photo 2017
Czech Press Photo 2016
Czech Press Photo 2015
The Best of Czech Press Photo.

Grant Prahy Czech Press Photo 2019

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120.000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Přihlášení Grantu Prahy je nutné přihlásit společně s explikací (maximální rozsah jedna normostrana) a sadou již hotových fotografii, které představují koncept souboru, kterému se autor chce systematicky věnovat.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

Uděluje se v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Honorová stáž v ČTK (fotozpravodajství nebo fotobanka) pro fotografa do 26 let.

Canon Junior Award

Cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladého autora do 23 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje vítězi cenu v hodnotě 50.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena UNHCR

Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena PICTOART

Cena profesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2019 v laboratořích PICTOART.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Dětí

Bude udělena snímku, kterému dá dětská porota, sestavená Českým rozhlasem, nejvíce hlasů. Vítěz obdrží křišťálový objekt.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým nebo mentálním postižením či lidí ohrožených sociálním vyloučením. Držitel ceny získává 20.000,- Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Cena Diváků

Uděluje se fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy v Praze. Cenu uděluje firma Olympus.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena APF a ERA - Projekt 101

Cena Asociace profesionálních fotografů ČR a ERA a.s., bude udělena sérii fotografií, mapující nejzajímavějším způsobem 101. rok naší republiky, ať již z pohledu sociálního, kulturního či enviromentálního. Fotografie musí vzniknout na území ČR event. se zřetelným vztahem k ČR v období od 29.10. 2018 do 30.9. 2019. Držitel ceny získává 20.000,- Kč.

Pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice s pracemi, které vznikly za účelem publikování v médiích v době:
v kategoriích Aktualita, Reportáž, Sport, Portrét, Lidé o kterých se mluví (jednotlivé snímky i série) musí být pořízeny v době 01. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Pro kategorie Každodenní život, Umění a kultura, Člověk a životní prostředí platí, že fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících.

Soutěžící uhradí elektronicky vstupní poplatek:

1000 Kč / 39 EUR
junioři do 23 let nehradí vstupní poplatek

I.
Jednotlivých prací (přičemž jedna fotosérie se považuje za jednu práci) je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých.
II.
Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
III.
Fotografové nebo jejich agenti či zástupci vstupující do soutěže jejich jménem musí být držiteli autorských práv ke snímkům, nebo musí mít od držitele autorských práv povolení k přihlášení snímků do soutěže.
IV.
Snímek smí být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivá fotografie nebo jako součást série snímků. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty s výjimkou prací ucházejících se o grant Prahy.
V.
Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série.
VI.
Do soutěže nebudou přijaty snímky, které byly přihlášeny do minulého ročníku soutěže.
VII.
Snímky musí splňovat následující požadavky:
Formát souboru:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese) - max velikost 200 MB / soubor

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB
Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2
Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.

VIII.
Všechny fotografie musí být opatřeny přesným názvem a podrobným popiskem v češtině (s diakritikou) / slovenštině a v angličtině odpovídající na otázky "kdo, co, kdy, kde" dle publikačních zvyklostí v médiích. Dodatečné úpravy nebudou možné.
IX.
Nejsou povoleny fotografie složené z několika záběrů, s výjimkou panoramatických snímků.

X.
Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním lidí či předmětů na snímku.
XI.
Barevná úprava a převod fotografie do odstínů šedé jsou povoleny za předpokladu, že nemění obsah snímku
XII.
Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
XIII.
Přihlašovací jméno a heslo na internetových stránkách soutěže lze zažádat od 01. 09. 2019. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku 2019 je 30. 09. 2019, 23:59 hodin středoevropského času.
XIV.
Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, společnosti Czech Photo, o.p.s., tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
XV.
Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
XVI.
Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Press Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Press Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Press Photo v České republice i v zahraničí.
XVII.
Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
XVIII.
Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a Czech Photo o.p.s si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

I.
Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
II.
Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
III.
Veškeré přihlášené práce posuzovány anonymně.
IV.
Porota musí udělit ocenění Fotografie roku.
V.
Poroty v jednotlivých kategoriích nemusí udělit ocenění.
VI.
Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2019 budou vyhlášeny na tiskové konferenci.
VII.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.

VIII.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
IX.
Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2019 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
X.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2019 propadají ve prospěch organizátora soutěže.
XI.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.
XII.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
XIII.
Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2019 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
XIV.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2019 propadají ve prospěch organizátora soutěže.

Video sekce

Soutěžní kategorie

Aktualita a reportáž

Zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut. Tato práce musí obsahovat video (movie), ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především obsahová, zpravodajská závažnost a vypravěčská hodnota spolu s dovedným užitím vizuálních a dalších prvků.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Feature

Dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 15 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie, komentované slide show, inscenované vyprávění vyjadřující autorův životní pocit atp. Oceňuje se především nápadité vyprávění obsahově silného a emocionálně působivého příběhu s dlouhotrvajícím účinkem na diváka.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Investigation

Samostatná kategorie určená pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující 20 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především originalita příběhu, ve kterém novinář odhaluje nečekané či skryté souvislosti v jednání lidí a institucí.

Prohlédněte si vítězná videa posledního ročníků: 2018. 2017. 2016.

Termíny


Otevření soutěže: 01. 09. 2019
Uzávěrka: 30. 09. 2019
Porota VIDEO: 14. 10. 2019
Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy CPP 2019

Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky, videa je možné nahrávat od 01. 09. 2019.
Soutěžní videa přihlašují redakce, agentury, freelance, odborné školy.
Bez vstupního poplatku.
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii.
Po ukončení práce poroty jsou na tiskové konferenci oznámeny nominace.
Finální vyhlášení vítězů, které z nominací vybere odborná porota, proběhne při slavnostním zahájení výstavy.

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 10 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 10 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií budou nejprve po zasedání porty vyhlášeny ve všech kategoriích nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 15.000 Kč a diplom, 2. místo 8.000 Kč a 3. místo 3.000 Kč místo. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu 22.11. 2019.

Pravidla

I.
Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky a to od 01. 09. 2019
II.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice těmi pracemi, které vznikly pro publikační účely v době: 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019
III.
Soutěžící video sekce nehradí elektronický vstupní poplatek.
IV.
V jedné přihlášce je možné zaslat maximálně čtyři soutěžní snímky.
V.
Snímky lze do soutěže přihlašovat bez ohledu na to, jestli již byly uveřejněny či nikoli.
VI.
Autorem snímku musí být osoba uvedená v přihlášce.
VII.
Autoři snímku nebo jejich zástupci vstupující do soutěže jejich jménem musí být držiteli autorských práv ke snímkům, nebo musí mít od držitele autorských práv povolení k přihlášení snímků do soutěže.
VIII.
Autoři snímků nebo jejich zástupci vstupující do soutěže jejich jménem přihlášením do soutěže potvrzují, že každý člen produkčního teamu souhlasí s pravidly soutěže.
IX.
Snímek smí být přihlášen pouze jednou. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
X.
Porota má právo v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
XI.
Do soutěže nebudou přijaty snímky, které byly přihlášeny do minulého ročníku soutěže.
XII.
Všechny snímky musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině/slovenštině a ideálně v angličtině.
XIII.
Všechny snímky musí obsahovat audio stopu v češtině/slovenštině/angličtině nebo titulky v češtině/slovenštině/angličtině.
XIV.
Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
XV.
Přihlášené snímky musí být k dispozici on-line na youtube či vimeo kanálech přístupných z přihlášek a jejich URL adresy soutěžící musí vyplnit do přihlášky.
XVI.
Vybraní autoři mohou být požádáni o dodání prací v lepší než dodané kvalitě.

XVII.
Přihlášená videa musí zůstat na uvedených URL adresách do oficiálního vyhlášení výsledků Czech Press Photo 2019
XVIII.
Přistup do přihlášek bude od 01. 09. 2019. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku 2019 je 30. 09. 2019, 23:59 hodin středoevropského času.
XIX.
Přihlašovací jméno a heslo na internetových stránkách soutěže lze zažádat od 01. 09. 2019. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku 2019 je 30. 09. 2019, 23:59 hodin středoevropského času.
XX.
Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných videí všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, společnosti Czech Photo, o.p.s., tedy zejména (nikoli však výlučně) vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn videa přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl v rozsahu výše uvedeném.
XXI.
Pro všechny videa kromě oceněných a vystavených videí udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s právo k užití videí o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
XXII.
Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Press Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Press Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Press Photo v České republice i v zahraničí.
XXIII.
Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím videí nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití videí pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
XXIV.
Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a Czech Photo o.p.s si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

I.
Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
II.
Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají žádný vliv na výsledek rozhodování.
III.
Veškerá zasedání a jednání poroty jsou tajná.
IV.
Veškeré přihlášené práce posuzovány anonymně.
V.
Poroty v jednotlivých kategoriích nemusí udělit ocenění.
VI.
Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2019 budou vyhlášeny na tiskové konferenci.

VII.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.
VIII.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
IX.
Oceněné a další vybrané práce budou promítány na výstavě Czech Press Photo 2019 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
X.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2019 propadají ve prospěch organizátora soutěže.