Pravidla a kategorie 2022

Soutěž Czech Press Photo vstupuje do 28. ročníku.
Soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice s pracemi, které vznikly za účelem publikování v médiích.
Nad soutěží CPP převzali záštitu ministr kultury České republiky a primátor hl.m. Prahy.

Soutěžní přehlídka a výstava fotografií. CZECH PHOTO o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy z České a Slovenské republiky k účasti v 28. ročníku soutěže novinářské fotografie CZECH PRESS PHOTO.

Soutěžní kategorie

Je třeba pečlivě si přečíst pravidla – dodržet období, kdy snímky byly pořízeny, věnovat pozornost správnému napsání popisků. Pozor, oproti předchozím ročníkům single a série nejsou rozděleny a soutěží v kategorii společně.

Aktualita (single / série)

Zpravodajské události. Jedná se o zpravodajské snímky neočekávaných událostí, na kterou se fotograf nemohl předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků : 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Reportáž (single / série)

Reportážní fotografie popisuje a zobrazuje skutečnosti na základě konkrétních faktů získaných přímou účastí nebo pozorováním dané události. Fotograf měl možnost se na událost předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2021 do 30.9. 2022. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019,

Každodenní život (single / série)

Fotografie, které zaznamenávají každodenní činnosti.V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2020, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2021 do 30.9. 2022 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Lidé, o kterých se mluví (single / série)

Reportážní fotografie zachycující osoby, které hrají významnou roli v mediálním zpravodajství. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2021 do 30.9. 2022. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Umění a kultura (single / série)

Reportáž nebo dokument z uměleckého prostředí. Interakce člověka v kulturním prostředí. Umění je námětem pořízené fotografie, nejedná se o uměleckou fotografii. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2020, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Sport (single / série)

Sportovní fotografie zahrnuje všechny druhy sportů od vrcholového po amatérský. Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Portrét (single / série)

Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Člověk a životní prostředí (single / série)

Tato kategorie reflektuje vliv člověka na životní prostředí. Pro wildlife fotografie je určena samostatná soutěž Czech Nature Photo. V kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30. 9. 2020, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena od 1. 10. 2021 do 30.9. 2022 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Grant primátora Prahy

Proměny Prahy (série)
Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2022, roční tvůrčí stipendium vyhlašované primátorem Prahy. Pro přihlášení Grantu Prahy je nutné zaslat explikaci s označením ID na cp@czechphoto.org a sadu již hotových fotografií nahrát do systému eContest, které představují koncept souboru, téma, kterým se autor chce příští rok zabývat. Může se jednat o fotografie staršího data, pokud již nebyly v minulosti zaslány do soutěže Czech Press Photo, ale alespoň jedna fotografie musí být pořízena po 1. 10. 2021. Zjistěte více o historii vítězů kategorie Grant Prahy.

Fotografie budou přijímány v elektronické podobě. Vstupní poplatek od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Porota má právo vyžádat si od autorů data v RAWu a pro následný tisk ve větším rozlišení.

Czech Photo Junior

Zaměřujeme se na mladou generaci, která s fotografiemi nebo spíše mezi spoustou fotografií vyrůstá. Proto vznikla soutěž Czech Photo Junior, které probíhá paralelně se soutěží Czech Press Photo. Mladí fotografové soutěží ve třech věkových kategoriích:

Mladší žáci – 6-10 let
Starší žáci – 11 – 15 let
Studenti středních škol – 15 let a výše

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Press Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Press Photo.

Fotografie mohou mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže dne 30. 9. 2022 a účast v soutěži Czech Photo Junior je ZDARMA.

Do soutěže budou přijímány snímky splňující podmínky jednotlivých kategorií uvedených v Czech Press Photo bez povinnosti určení pořízení pro media:

 • aktualita
 • reportáž
 • každodenní život
 • lidé o kterých se mluví
 • umění
 • sport
 • portrét
 • člověk a životní prostředí

Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Minimální velikost snímku je 1MB. Maximální počet prací na jednoho junior autora je 10, přičemž série je počítána jako jedna práce. Maximální počet fotografií v sérii je 9. Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku a určení kategorie, zasílejte přes porotovací systém. ZDE:

Přihlašovací systém Czech Photo Junior

Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Press Photo odbornou porotou.

V každé ze soutěžní kategorii Czech Photo Junior budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají chytrý telefon od společnosti Samsung a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu společně s vítězi soutěže Czech Press Photo v Národním muzeu konaném v lednu 2023.

Partnerem Czech Photo Junior je společnost Samsung a Cewe.

Termíny

Vyhlášení: 18. 7. 2022
Otevření soutěže: 01. 09. 2022
Uzávěrka: prodloužena do 2. 10. 2022!
Porota: 13. – 15. 10. 2022
Vyhlášení nominací: 8. 11. 2022
Slavnostní ceremoniál předání cen: 31. 1. 2023 – změna vyhrazena v budově Národního muzea. Výstava Czech Press Photo 2022 bude otevřena pro veřejnost od 1. 2. 2023 – změna vyhrazena.

Přihlášky budou přijímány pouze elektronicky, je možné je nahrávat od 01. 09. 2022
Fotograf svou profesionalitu musí doložit jedním z následujících bodů:

 • Press karta
 • nebo
 • Člen asociace např. APF, Klub sportovních novinářů apod.
 • nebo
 • Zaměstnavatel – mediální dům, agentura
 • nebo
 • Živnostenský list – fotografické služby
 • nebo
 • Doporučující dopis ze spolupracující redakce
 • nebo
 • Scan libovolné publikované fotografie v médiích
 • nebo
 • Přesný popis, pro jaké médium byla fotografie určena a z jakých důvodů nebyla publikována
 • nebo
 • U studentů potvrzení o studiu na fotografické či odborné škole
Vstupní poplatek: 1000,- Kč/39EUR. Junioři do 26 let nehradí vstupní poplatek

, Pokud snímky nesplní uvedená kritéria, má pořadatel či porota právo snímky ze soutěže vyřadit.
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii a má právo cenu či nominaci neudělit.
Po zasedání poroty budou vyhlášeny nominace.

Jak vytvořit správnou fotostory

Video: Oleg Homola

Jak na tvorbu popisků novinářské fotografie.

Za správnost informace v popisku plně zodpovídá autor snímku.

 1. Dodržte základní pravidlo: CO, KDE, KDY
 2. Ověřte si veškeré faktické informace k obsahu fotografií.
 3. Popisek by měl přinášet nové informace, které nejsou z fotografie zřejmé.
 4. Vždy identifikujte hlavní postavy a místo dění na fotografii.
 5. Fotografie zachycuje konkrétní moment. Popisek pište v přítomném čase.
 6. Vyznění popisku by mělo odpovídat vyznění fotografie.
 7. Vždy uvádějte přesné datum pořízení snímku.
 8. Buďte struční. Pište v celých větách. Buďte faktičtí, nepoužívejte hodnotící přídavná jména (krásný, úžasný, hrozný, děsivý etc.).
 9. Všechny snímky musí mít přesné popisky, v češtině a v angličtině, a musí obsahovat všechny informace uvedené v pokynech pro popisky.
 10. Povolená maximální délka jednoho popisku je 250 znaků.

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 10 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 10 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Fotografie roku Czech Press Photo 2022

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 100.000,- Kč diplom a plastiku od Davida Černého. Výhra bude vyplacena do 28.2.2023.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, další fotografie roku naleznete v katalogu předešlých ročníků.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií budou nejprve po zasedání poroty vyhlášeny ve všech kategoriích nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí a vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 10.000,- Kč a diplom, 2. místo a 3. místo získávají diplom. Výhry budou vyplaceny do 28. 2. 2023. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu konaném v lednu 2023.

Grant Prahy Czech Press Photo 2022

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 100.000,- Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Přihlášení Grantu Prahy je nutné přihlásit společně s explikací (maximální rozsah jedna normostrana) a sadou již hotových fotografii, které představují koncept souboru, kterému se autor chce systematicky věnovat. Výhra bude vyplacena do 31. 12. 2022.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

Uděluje se v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Honorová stáž v ČTK (fotozpravodajství nebo fotobanka) pro fotografa do 26 let.

Canon Junior Award

Cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladého autora do 23 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje vítězi cenu v hodnotě 30.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena UNHCR

Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena PICTOART

Cena profesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2021 v laboratořích PICTOART.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena SAMSUNG

"Speciální cena, která se uděluje se v rámci kategorií portrét, umění a kultura nebo sport soutěže Czech Press Photo. Cenu vyberou zástupci firmy Samsung z předvýběru, který udělá mezinárodní odborná porota. Vítěz získává od firmy Samsung diplom a věcnou cenu v podobě Lifestylového televizoru The Frame."Prohlédněte si vítězné snímky posledního ročníku: 2021, 2020.

Cena Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

Cena se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým nebo mentálním postižením či lidí ohrožených sociálním vyloučením. Držitel ceny získává 20.000,- Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2021, 2019, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Cena Diváků

Uděluje se fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy. Ceny vítězům věnuje partner soutěže - společnost SAMSUNG.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2019, 2019, 2018, 2017, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Pravidla

Jednotlivých prací (přičemž jedna fotosérie se považuje za jednu práci) je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých.

Fotograf svou profesionalitu musí doložit jedním z následujících bodů:

 1. Press karta. Člen asociace např. APF, Klub sportovních novinářů apod. nebo
 2. Zaměstnavatel – mediální dům, agentura. nebo
 3. Živnostenský list – fotografické služby. nebo
 4. Doporučující dopis ze spolupracující redakce. nebo
 5. Scan libovolné publikované fotografie v médiích. nebo
 6. U studentů potvrzení o studiu na fotografické či odborné škole.
 1. Organizace si vyhrazuje právo požádat o dodatečné informace pro vyjasnění profesního postavení.
 2. Týmová účast dvou nebo více fotografů je přípustná. Každý z členů týmu musí poskytnout doklad profesního postavení.
 3. Fotograf(ové) musí být autorem/autory snímků, které jsou předloženy jeho/jejím/jejich jménem.
 4. Fotograf(ové), nebo agent nebo zástupce, který se účastní jejich jménem, musí být držitelem/držiteli autorských práv, nebo být zmocněn/i držitelem/držiteli autorských práv, aby snímky předložil/i.
 5. Snímek může být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivý snímek, nebo jako součást příběhu, nebo jako součást jádra díla u dlouhodobých projektů. Snímky předložené více než jednou budou ze soutěže vyloučeny.
 6. Snímky lze předložit bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly publikovány.
 7. Vítězné snímky budou použity pro přípravu výstavy, katalogu, knihy. Snímky musí splňovat tyto požadavky:
  • JPG (High quality).
  • TIFF (LZW nebo ZIP komprese) - max velikost 200 MB / soubor.
  • Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil.
  • Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB.
  • Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2.
  • Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB.
  • Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.
 8. Na snímcích se nesmí objevit jméno fotografa, agentury, nebo vydavatelství, nebo jakékoli další informace (tyto detaily lze vložit na metadata snímků, ale nesmí se objevit na samotném snímku)..
 9. Všechny snímky musí mít přesné popisky, v češtině a v angličtině, a musí obsahovat všechny informace uvedené v pokynech pro popisky.
 10. Povolená maximální délka jednoho popisku je 250 znaků.
 11. Přijaty budou pouze jednotlivé expozice a jednotlivé snímky. Nepřijímají se:
  • Vícenásobné expozice, polyptychy (diptychy, triptychy atd.).
  • Složené scény, vyrobené buď kamerou nebo softwarem pro zpracování obrazu.
 12. Obsah snímku nesmí být změněn přidáním, přeskupením, obrácením, deformováním nebo odstraněním lidí a/nebo věcí ze záběru. Existují dvě výjimky:
  • Je povoleno oříznutí, které odstraňuje nepodstatné detaily.
  • Je povoleno odstranění prachu ze snímače nebo škrábnutí na negativech.
 13. Je přípustné přizpůsobení barvy nebo změna na šedé odstíny, které nemění obsah, kromě dvou výjimek:
  • Změny barvy nesmí mít za následek podstatné změny odstínu v takové míře, že se zpracované barvy liší od původních barev.
  • Změny stupňů hustoty, kontrastu, barvy a/nebo saturace, které podstatně mění obsah zatemněním nebo odstraněním informací ve snímku, nejsou přípustné. Porota určuje, jaké změny jsou podstatné.
 14. Příspěvky musí být předloženy prostřednictvím oficiální platformy soutěže. Příspěvky zaslané jiným způsobem se nepřijímají.
 15. Držitelé autorských práv si ponechávají autorská práva ke svým dílům. Pro oceněné snímky povolují držitelé autorských práv Czech Photo neomezené používání snímků s vysokým rozlišením pro aktivity ve všech médiích, včetně sociálních médií, online a tištěných, týkajících se soutěže, výstavy, ročenky, veřejného archivu a všech propagačních a vzdělávacích aktivit Czech Photo a pod jeho záštitou, bez povinnosti jakékoli úhrady.
 16. Pro všechny snímky, mimo snímků oceněných, povolují držitelé autorských práv Czech Photo nevýhradní využití snímků s nízkým rozlišením v neveřejném archivu pro její vzdělávací a výzkumné aktivity, bez povinnosti jakékoli úhrady.
 17. Držitelé autorských práv prohlašují a zaručují, že předložení snímků nepředstavuje porušení jakéhokoli práva, a dále že žádná třetí strana nemůže vznášet jakékoli nároky nebo námitky ohledně práv udělených Czech Photo. Držitelé autorských práv nebudou vůči Czech Photo uplatňovat jakékoli nároky třetích stran, které se jich týkají.
 18. Pravidla účasti a jakýkoli spor, řízení nebo nároky jakékoli povahy, které vyplynou z Pravidel účasti, nebo se k nim jakkoli vztahují (včetně nesmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit českým právem.
 19. Přihlášením do soutěžního systému účastník potvrzuje poskytnutí osobních údajů a vyjadřuje svůj souhlas z jejich zpracováním. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
 20. Podmínky stanovené v Pravidlech účasti jsou závazné a Czech Photo si vyhrazuje právo zamítnout nebo vyloučit jakýkoli příspěvek podle svého vlastního uvážení.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

 1. Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
 2. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
 3. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.
 4. Porota musí udělit ocenění Fotografie roku.
 5. Porota v jednotlivých kategoriích nemusí udělit všechna ocenění.
 6. Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2022 budou vyhlášeny 8. 11. 2022
 7. Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.
 8. Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen na počátku prosince v Národním muzeu.
 9. Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2022 v Národním muzeu v Praze.
 10. Nevyzvednuté výhry do 28. 2. 2023 propadají ve prospěch organizátora soutěže.