Ateliér vizuální komunikace

ATELIÉR VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

Student se seznámí s tvorbou světových i českých fotografů módy, portrétu, stylizovaného dokumentu. Současně se budou prezentovat publikace, které se těmito tématy zabývají, tak aby si student mohli vytvořit názor o široké škále přístupů k módní fotografii.

Je důležité, aby student nechápal fotografii v rámci mediální komunikace jen jako jednorázový projekt, ale aby ji vnímal v širokém kontextu. Fotografie v médiích je design, móda, architektura, styl života, věci kolem nás, naše estetika. Současný fotograf by mě být schopen vnímat fotografii jako komplexní obor, který je zcela přirozeně napojen na obory ostatní.

Student na konkrétních úkolech pochopí, že fotografování je o spolupráci týmu lidí: redaktor, grafický designer, výtvarník, modní návrhář , modelka, vizážista a zadavatel, který určuje hranice možností ve zpracování konkrétní zakázky.

V rámci ateliérových konzultací navštívíme aktuální výstavy a festivaly, které se zabývají fotografií a výtvarným uměním.

Více informací bude doplněno

1. Blok: Úvod k modní fotografii

Teoretická část
Studenti budou seznámeni s teorií fotogarfie v rámci médií a mediální komunikace, významnými autory současnosti Erwin Olaf, Berhina Reims, David La Chapelle, Patric Demarchelier, Jurgen Teller, Terry Richardson v návaznosti na osobnosti historie modní fotografie jako byli například Richard Avedon, Helmut Newton nebo Oliviero Toskani. Práce všech zmíněných fotografů se staly součástí významných světových sbírek a překročily hranice modní fotogarfie směrem k suverénnímu autorskému vyjadřování.

Praktická část
Studenti se seznámí se se základnímy principy osvětlování (denním I umělým světlem) a realizací fotografií v ateliérů. Při fotografování budeme používat zábleskové zařízení v kombinaci s denim světlem. Budeme pracovat s profesionálními modely agentury Bohemia Models.

Úkol č. 1: Fashion session
Cílem je zhotovit 2 fotografie módního odě vu (např. košile, kabát). Důraz bude kladen na prezentaci daného oděvu, především na střih a materiál. Pozadí bude neutrální, nejlépe neostré. Možnost práce s objektivy vyšší ohniskové vzdálenosti. Pracujete s výrazem a postojem modelu (např. u konzervativních modelů umírněný, u extravagantně jších modelů naopak extrémnější přístup). Volba prostředí bude záviset na vás. Odevzdáváte 2 černobílé fotogarfie ve formátu TIFF nebo Jpeg.

2. Blok: Portrét osobnosti

Fotografování na analog + vyvolávání snímků a zvětšování ve fotokomoře

Teoretická část
Portrétní fotogarfie dlouhodobě formuje vývoj a trendy v médiích. Značky jako je Benetton / fotograf Oliviero Toscani/, Diesel nebo reklamní kampaně Milánského festivalu designu se snaží udržet výtvarnou kvalitu snímku a zároveń nápaditě naplnit obsah a myšlenku ve fotografii.

Studenti se seznámí s teoretickým principem a zákonitostmi portrétního snímku a budou mít možnost konfrontovat své názory na jednotlivé portrétní kampaně.

Praktická část
Fotografování ateliérového portrétu a figury s důrazem na modelaci světla a maximální míru osvětlení delailu . Vytvoření dojmu denního světla v ateliéru pomocí zábleskových lamp. Realizace portrétu s důrazem na ostrost a jednoduchost snímku.

Úkol č. 2 Fashion session
Cílem je vytvořit 2 fotografie na analogový přístroj s tématem charakteristického portrétu, které by následně mohly být použity ve formě městského citylightu. Odevzdáváte 2 barevné fotografie ve formátu TIFF nebo Jpeg.

3. Blok: Současné magazíny (alternativní versus mainstreamové)

Teoretická část
Prezentace časopisů a modní fotogarfie v publikacích vydávaných ve Velké Británii, Francii, USA, Japonsku od 80 let 20. stol. Na konci 20. stol. se začal měnit trh s vydávanými časopisy v závislosti na sociálních změnách ve společnosti. V 8O. letech se v Londýně objevil časopis ID a odstartoval etapu alternativních časopisů, kterí se nicméne staly kultovní právě pro vývoj v modním návrhářství a modní fotografii.

Studenti se seznámí s teoretickým principem a zákonitostmi portrétního snímku a budou mít možnost konfrontovat své názory na jednotlivé portrétní kampaně.

Praktická část
Street Fashion Photography
Na vybrané exteriérové lokaci si ukážeme práci se zábleskovým světlem a denim světlem. Budeme pracovat s modelem a modelkou (styling + make up)

Úkol č. 3
Cílem je vytvořit 2 barevné fotografie, které budou reflektovat téma subkultury v módě. Můžete zvolit jednobarevné řešení, kdy bude vše např. v modrých odstínech, nebo pracujete s barevným kontrastem apo. Větší důraz kladete na make-up (v barvě je vše vidět). Doporučuji využít zajímavé lokace, kde ale stále hlavní pozornost bude kladena na fotografovaný model v konfrontaci s daným tématem. Odevzdáváte 2 barevné fotografie ve formátu TIFF nebo Jpeg

Popis kurzu | Zaslat přihlášku

Harmonogram výuky

  • Zimní semestr bude probíhat 1 x týdně v odpoledních hodinách (17 - 20 hod) od 44. týdne 44. týdne (úterý 31. 10. 2023) do 4. týden (úterý 23. 1. 2024).
  • Letní semestr bude probíhat 1 x týdně v odpoledních hodinách (17 - 20 hod) od 8. týdne (úterý 20. 2. 2024) do 19. týdne (úterý 7. 5. 2024).
  • V létě 2023 se uskuteční výstava prací studentů výukových programů v malé výstavní síni Czech Photo Centre, termín bude ještě upřesněn.

Přihlášky

Přihlášení do ateliérů je možné prostřednictvím kontaktního formuláře. (Do textu zprávy prosíme uvést název kurzu.) Místo výuky: Galerie Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5.

Cena

Cena za semestr jednotlivých atelierů je 5 820,-Kč, studentům denního studia se poskytuje sleva 15 % (4940,- Kč). Při objednání dvou a více kurzů (zimní + letní semestr nebo dva různé ateliéry) poskytujeme slevu 10 % (studentům 20%).

Platba je možná v hotovosti nebo kartou v místě výuky v Galerii CPC (nejpozději před první lekcí) nebo převodem na účet č. 117742593/0300 (do poznámky uvést jméno přihlášeného).