O soutěži

/CNP/CNP_RGB_kolo.png

O soutěži

Soutěž a výstava Czech Nature Photo představuje nejlepší snímky přírody celého světa pořízené fotografy z České republiky a Slovenska. Fotografie zaslané do soutěže a následná výstava sestavená z oceněných a vybraných snímků soutěže ukazují unikátní krásu zvířat, rostlin a krajiny. Hlavním cílem soutěže je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí.

Přihlášené snímky hodnotí renomovaná porota sestavené z odborníků fotografie i vědeckého světa. Společně s českými porotci vždy zasedá jeden až dva zahraniční. Mezi nimi byli například Ami Vitale, Javier Aznar Gonzales, Rob Cottle, Peter Delaney a Boaz Amidror.

Soutěží se v jedenácti kategoriích: Savci, Ptáci, Plazi, obojživelníci a podvodní život, Bezobratlí, Rostliny a houby, Krajina, Zvířata v lidské péči, Série, Cena za nejlepší fotografii české přírody, Příroda v Praze a Zvířata ve svém prostředí.

Titul „FOTOGRAFIE ROKU“ je hlavní cenou soutěže. Uděluje se fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže.

Termíny 2024 / 8. ročník soutěže

  • 15. 1. – 18. 2. 2024: přihlašování snímků
  • 14. 3. 2024: zasedání poroty
  • 3. 4. 2024: vyhlášení nominací
  • 15. 5. 2024: slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů a zahájení výstavy
  • 16. 5. – 1. 9. 2024: výstava vítězných, nominovaných a dalších vybraných fotografií
  • 12. 9. – 30. 12. 2024: putování výstavy po ČR

S vítěznými fotografiemi se lidé seznámí napříč celou republikou.