Kurz fotografování pro cizince

Kurzy fotografování pro cizince - zima 2020

Kurz je určen především členům národostních a etnických menšin, migrantům a cizincům z hlavního města Prahy nad 18 let. Kurz je naplánován jako semestrální od října do začátku prosince (7. 10., 14. 10., 21. 10., - , 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. 2020) vždy ve středu 17:30 - 20:30. Nabídka je koncipována tak, aby si „svůj“ kurz vybral jak úplný začátečník, tak i mírně či více pokročilý „fotograf“, nebo zájemce pouze o oblast fotografické kompozice. Náročnost a hloubka výkladu bude ale přizpůsobena průměrné úrovni znalostí posluchačů v každém konkrétním kurzu.

Course will be held in Czech language, for more information in English please scroll down.

Kurzy jsou součástí projektu: Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo s reg. č.CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678, který je spolufinancován Evropskou unií a Magistrátem hlavního města Prahy.

Výuka probíhá v ateliéru Galerie Czech Photo Centre, který je vybaven špičkovou fotografickou technikou Fomei. Situován je přímo u stanice metra Nové Butovice (výstup směr poliklinika Lípa), Seydlerova 4, Praha 13, se vstupem z pěší zóny z ulice Seydlerova.

Úvodní foto: Václav Šilha

Registrujte se

Po účasti na lespoň 20 hodin tohoto kurzu dostanou studenti certifikát o absolvování kurzu.

Přihlášky

Přihlášení do ateliérů je možné prostřednictvím kontaktního formuláře, písemně na cp@czechphoto.org, tel. 608 875 556 nebo osobně v místě výuky: Galerie CPC, Seydlerova 2835/4, Praha 5.

HARMONOGRAM KURZU

 1. lekce: Seznámení s projektem focení národnostních menšin
  • Důvody, proč je nutné zachytit život těchto skupin žijících na jiném území (upomínky na své kořeny, sdílení zvyků a kultury s majoritní většinou,…)
  • Obohacení majoritní většiny minoritní menšinou.
  • Historie: jedním z prvních fotografů, kteří si uvědomovali nutnost alespoň fotografického zachování kultury amerických prérijních indiánů byl Edward Sheriff Curtis. V lekci budu promítat jeho některé fotografie a povídat o jeho zásluze na tom, že dnes víme o původních obyvatelích amerických plání víc než by bylo možné bez jeho práce.
  • Současnost: dále zmíním některé další fotografy, kteří se touto tématikou zabývají.
  • Focení reportážním stylem (čistě teoreticky)
  • Focení stylizované (teorie)
  • Možnost fotografování jejich zvyků, svátků atd.
  • Možnost prezentace na sociálních sítích formou fotografií, fotoblogů nebo vlogů.
  • V lekci použiji kromě fotografií i videa, která by měla přiblížit práci na této tématice.
 2. lekce: Základní nastavení fotoaparátu (kompozice, technika) a focení venku případně v ateliéru
  • Základy kompozice (zlatý řez, pravidla třetin atd.)
  • Základní funkce fotoaparátu. Spojitost ISO, čas a clona.
  • Co znamená divná zkratka ISO
  • Čas
  • Clona (Rozostření atd.)
  • Světlo ve fotografii
  • Zkušební fotografování venku. V případě deště v atelieru. V tomto případě se budu snažit o co největší individuální přístup.
  • Vyhodnocení fotografií.
 3. lekce: Portrét v ateliéru (možná bych tuto lekci dal až někam ke konci. Je to o něco složitější)
  • ateliérová technika, záblesky a doplňky, jejich obsluha
  • jak připravit ateliér pro práci, samostatná práce se světly
  • jakou zvolit fotografickou techniku – objektivy a příslušenství
  • správné měření expozice
  • klasické fotopozadí (černá a bílá)
  • svícení více záblesky
  • měkké svícení - používání softboxů
  • tvrdší svícení - reflektory / beautydish / deštníky
  • práce s bleskem a odpalovači
  • jak nafotit portréty, poloportréty, postavy
  • jak komunikovat s modelkou
  • které kompozice a základní pózy modelky jsou vhodné
 4. lekce: Portrét v exteriéru
  • Výběr fotografických lokací
  • Výběr správného objektivu pro různé záběry
  • Efektivní využití fotoaparátu
  • Základy kompozice a přístup k pravidlům
  • Komunikace s modelem
  • Technika svícení od odrazných desek
  • Jak správně komponovat model do prostředí a vnímat i veškeré aspekty "v pozadí"
  • Ovládat záblesky a stálé světlo
  • Pracovat s přirozeným světlem, odrazkou
  • Pózovat model
  • Využít kreativní doplňky pro portrét (rekvizity,…)
 5. lekce: Focení venku (architektura, reportáž)
  • Výběr fotografických lokací nebo událostí
  • Výběr správného objektivu pro různé záběry
  • Efektivní využití fotoaparátu
  • Základy kompozice a přístup k pravidlům
  • Hledání správného fotografického motivu ve městě
  • Kompozice s nápaditým obsahem
 6. lekce: Postprodukce
  • kompletní zpracování fotografií v RAW
  • ořez
  • práce s barevností, kontrastem atd
  • základ retuše portrétů
 7. lekce: Sestavování série
  • Série jako příběh
  • Ukázky mých sérií
  • Tvoření ze sérií účastníků
 8. lekce: Prezentace
  • Výstavy
  • Sociální sítě
  • Přednášky
 • Termíny: vždy ve středu od 17.30 cca do 20:30, říjen - prosinec (7. 10., 14. 10., 21. 10., - , 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. 2020)
 • Lektor kurzu : Václav Šilha (více o lektorovi)

Photography courses for national and ethnic minorities April – May 2020

The course is intended primarily for members of national minorities from the Capital City of Prague who are over 18 years of age. The course is planned as semestral, from October to the beginning of December (7. 10., 14. 10., 21. 10., - , 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. 2020) always on Wednesday from 5.30 pm to 8.30 pm. The menu is conceived in such a way that the complete beginner, the moderately or more advanced “photographer”, and the person interested only in the area of photographic composition, can all choose “their” course. However, the difficulty and depth of the presentation will be adapted to the average level of the listeners' knowledge in every specific course.

The courses are part of the project: Operation of the Cultural Community Centre Czech Photo, reg. no. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678, which is cofinanced by the European Union and the Municipal Authority of the Capital City of Prague.

The teaching takes place in the studio of the Czech Photo Centre gallery, which is equipped with top-class Fomei photographic technology. It's situated directly beside the Nové Butovice metro station (exit in the direction of Poliklinika Lípa [Lípa Polyclinic]), Seydlerova 4, Prague 13, with an entrance from the pedestrian zone on Seydlerova street.

Lektor Václav Šilha is a traveller and well-known photographer of nature and indigenous communities. In his work, he focuses on capturing important cultural artefacts, and their significance for society. He has travelled through several continents, and received many awards for his photographs. More about the photographer: https://photo-silha.cz/ .

After attending at least 20 hours of this course, students receive a certificate that they have completed it.

THE COURSE IS FREE, BUT REGISTRATION IS NECESSSARY. Course will be held in Czech language.

Registration:

Registration for the studios is possible via the contact form: contact form , in writing to cp@czechphoto.org, by telephone at +420 608 875 556, or in person at the course location – Czech Photo Centre gallery, Seydlerova 2835/4, Prague 5.

LESSONS:

1st lesson: Familiarisation with the project of photographing national minorities

2nd lesson: Basic camera setup (composition, technique) and photography outdoors or in the studio

3rd lesson: Portrait in the studio (I think it may be better to leave this lesson until near the end. It's somewhat more complicated)

4th lesson: Portrait in the exterior

5th lesson: Outdoor photography (architecture, report)

6th lesson: Post-production

7th lesson: Composition of series

8th lesson: Presentation

SCHEDULE:
(7. 10., 14. 10., 21. 10., - , 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. 2020) always on Wednesday from 5.30 pm to 8.30 pm

GALLERY Czech Photo Centre (Seydlerova 2835/4, Prague 5 – Stodůlky, 100 m from the Nové Butovice metro station)

If you have any queries, please contact us at cp@czechphoto.org, tel. +420 608 875 556 or in person at the course location – Czech Photo Centre gallery, Seydlerova 2835/4, Prague 5. We're looking forward to meeting you!

Czech Photo Community Centre team