Soutěžní příspěvky

Zjednodušená pravila

Termíny

Otevření soutěže - nahrávání příspěvků: 01. 09. 2017
Uzávěrka - ukončení nahrávání příspěvků: 30. 09. 2017 (23:59)

Poplatky

Vstupní poplatek: 800,- Kč/29 EUR hradí soutěžící foto kategorií starší 23 let.

Soutěžící

Pouze autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice.

Fotografie a videa

Soutěžní fotografické práce vznikly pro publikační účely v době:

  • pro kategorii Aktualita (jednotlivé snímky i série) a jednotlivé snímky ve všech ostatních kategoriích v době od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
  • pro série (s výjimkou kategorie Aktualita) v době od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2017, přičemž nejméně jedna fotografie ze série musí pocházet z období po 1. 10. 2016.

Soutěžní videa vznikly pro publikační účely v době: od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017

Parametry příspěvků

Limity příspěvků

Maximálně 10 přihlášených fotografických prací (1 série se považuje za jednu práci a může obsahovat maximálně 9 příspěvků).

Maximálně 4 přihlášená videa.

Technické podmínky

Foto formáty:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese - max 200 MB)

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB
Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2 Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.

Video formáty:
Všechny snímky musí obsahovat audio stopu v češtině/slovenštině/angličtině nebo titulky v češtině/slovenštině/angličtině.
Přihlášené snímky musí být k dispozici on-line na youtube či vimeo kanálech přístupných z přihlášek a jejich URL adresy soutěžící musí vložit do přihlášky.
Přihlášená videa musí zůstat na uvedených URL adresách do oficiálního vyhlášení výsledků Czech Press Photo 2016 t.j. do 21. 11. 2017

Soutěžní kategorie

Foto

Aktualita (zpravodajské události / snímek i série)
Problémy dnešní doby (reportážní či dokumentaristické zpracování závažných problémů doma i ve světě, volajících po řešení / snímek i série)
Každodenní život (jak žijeme / snímek i série)
Lidé, o kterých se mluví (fotografie zachycující osoby, které hrají významnou roli v mediálním zpravodajství / snímek i série)
Umění (film, divadlo, hudba, akt, moderní umění, galerie, performance, provokace, architektura / snímek i série)
Sport (film, divadlo, hudba, akt, moderní umění, galerie, performance, provokace, architektura / snímek i série)
Portrét (portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty / snímek i série)
Příroda, věda a životní prostředí (krajina, fauna, flóra, ekologie, věda a technika – co člověk vymyslel a čeho dosáhl, makrofoto, mikrofoto, satelitní snímky, vesmír / snímek i série)
Lifestyle (stylizovaná fotografie, móda, design, reklama / snímek i série)

Proměna Praha (Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2016, roční tvůrčí stipendium primátora Prahy)

Video

AKTUALITA A REPORTÁŽ (Zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut)
FEATURE (Dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 15 minut)
INVESTIGATION (Samostatná kategorie určená pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující 20 minut)

Kompletní pravidla

Přehled kompletních pravidel soutěže naleznete zde.