Často kladené dotazy (FAQ)

PROČ pravidla obsahují formulaci že Společnost Czech Photo, o.p.s. je oprávněna nabytá práva v celku či jednotlivě poskytnout dále třetí osobě?

Je to pro tyto případy:

  1. Některé výstavy CPP, můžeme spolupořádat s partnerem - například výstava vycestuje do zahraničí a spolupořadatelem bude zahraniční galerie/výstavní síň, která bude chtít některé fotografie samostatně užít k propagaci výstavy. Takové užití bude vést bezesporu k podpoře soutěže, ale výstavu bude propagovat svými kanály právě spolupořadatel. A k tomu mu musíme poskytnout práva. Takovým dlouholetým příkladem jsou Česká Centra, či u nás výstavy v Příbrami či Valašském Meziříčí, které Czech Press Photo propagují.
  2. Dále fotografie bude chtít použít partner/sponzor soutěže, který soutěž podporuje – letos máme ceny: Grant Prahy (město), ČTK, UHNCR, Výbor dobré vůle, nadace Olgy Havlové, Canon pro mladé. Protože tyto instituce/firmy ceny sponzorují, budou je chtít také prezentovat svými kanály. Potom i v tomto případě CP o.p.s jim – třetí osobě - může oprávnění poskytnout.

Bylo tomu tak vždycky i v předchozích letech, psáno mezi řádky. Letos se snažíme s novým webem a pozměněnými pravidly jen vše zpřehlednit.

Oprávnění k užití fotografií je vždy jen ve spojení s „podporou a propagací soutěže“, jak uvádějí licenční podmínky. Je tedy lichá obava, že by mohly být snímky užity například primárně ke komerčním účelům jakéhokoli subjektu, který nemá žádnou souvztažnost k soutěži.

PROČ se platí do soutěže CPP vstupní poplatek?

Poplatek 800 Kč - většině fotografů ušetří velké náklady na vyrobení fotek – např. v předchozích ročnících zaslané 3 série po 9 fotkách -> při nejmenším možném formátu 30x45, vyrobeno nejlevněji cca 99 Kč -> celkové náklady 2673 Kč. Od loňského ročníku můžete zaslat celkově až 90 fotografií (10 sérií po maximálním počtu 9 fotografií) za jednotný poplatek 800.

Ze získaných prostředků za vstupní poplatky CPP fotografie na finální výstavu nechá vytisknout v jednotném formátu. Různorodost vystavených fotografií mnoho lidí dříve výstavě na Staroměstské radnici vyčítalo.

Lze přihlásit stejný soutěžní příspěvek do více kategorií?

Ne, s výjimkou prací ucházejících se o grant Prahy. Jedná se o zvláštní cenu a takový příspěvek lze přihlásit současně i do jedné ze základních kategorií Czech Press Photo. Příspěvek musí být v tomto případě nahrán 2x.

Od jakého věku se mohu soutěže zúčastnit?

Jedná se o soutěž, která je primárně určena pro profesionální fotografy a studenty příbuzných oborů. Dále je v pravidlech určeno, že přihlašovaná fotografie má být pořízena za účelem uveřejnění v médiích. Je tedy zřejmé, že tyto podmínky nemůže splnit účastník mladší 15let.

Lze přihlásit do soutěže triptychy či diptychy?

Ano, lze. Ovšem vzhledem k tomu, že porota posuzuje výpovědní hodnotu každé z fotografií nebo série jako celku, je vhodnější přihlásit takový příspěvek buď jednotlivě nebo jako sérii např. tří snímků.

Do jaké kategorie lze přihlásit práce ucházející se o grant Prahy?

Sérii snímků nahrajte do: Nová série snímků / kategorie Proměny Prahy.

Chtěl bych do soutěže zaslat víc než 10 prací přípustných pro jednu přihlášku. Mohu se do soutěže přihlásit vícekrát?

Ano, pokaždé však musíte zaplatit vstupní poplatek.

Lze požádat tým CPP, zda mám v soutěži nahrané své fotografie či videa před uzavřením přihlášky?

Ne, toto není možné. Vaše příspěvky nevidíme, dokud neukončíte celý přihlašovací proces.

Mám problém se soutěžním sytémem, jak mám postupovat?

Primární podpora probíhá prostřednictvím emailu podpora@czechpressphoto.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde na webu. V krajních případech volejte na +420 602 259 249 (mimo víkendy).

Další užitečné dotazy a především odpovědi na ně budo postupem času přibývat. Pokud máte také na srdci otázku, která se týká letošního ročníku soutěže CZECH PRESS PHOTO, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.