Národní muzeum fotografie

Národní mzeum Fotografie

Přečtěte si prohlášení

Czech Photo Archive: Národní muzeum fotografie
20/02/2018

Spolupráce Czech Photo a Národního muzea fotografie byla oficiálně zahájena. Společně se budou snažit o záchranu kulturního dědictví fotografie.

Rok 2018. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že se připojujeme do význačných výročí končících osmičkou. Během minulého roku proběhla řada jednání mezi zástupci společnosti Czech Photo Centrem (CPC) a Národním muzeem fotografie (NMF) o propojení vlastních aktivit do společného projektu „Záchrany kulturního dědictví fotografie“. Projekt, jehož cílem je vytvořit instituci, jejíž náplní by byla fotografie se všemi jejími aspekty a která v naší republice stále chybí. Instituce, která bude zárukou, že budou zachráněny a zpracovávány archivy českých fotografů, instituce, která bude vytvářet sbírkové fondy a realizovat výstavní i edukační činnost, instituce, která bude hájit fotografii jako národní poklad.

12. února 2018 správní rada NMF, ve které jsou zastoupeni představitelé obou společností nastartovala realizační fázi. Pro začátek bylo dohodnuto, že Nové Butovice budou společným sídlem. Stanovila termín výstavy první sbírky NMF – Zlatého fondu NMF. Dalším úkolem je připravit koncepci tvorby sbírkového fondu a jeho následného zpracovávání. Všechny aktivity budou probíhat za daného programu výstav a akcí daného plánem CPC. Vidíme to jako velmi nadějné vzedmutí na pomoc fotografii a jsme si vědomi, že bez aktivního přispění fotografů všech generací může celá tato cesta skončit opět, tak jako již několikrát, v rozplynutí ve vzduchoprázdnu.

Ivo Gil

Czech Photo Centre funguje již téměř rok a půl a našlo si již pevné místo mezi fotografy, stává se výkladní skříní novinek ve světě fotografie a nastal ten pravý čas začít pracovat s archivem, který tvoří srdce Centra a kvůli kterému vlastně prvotně vzniklo. Je nám velkou ctí spolupracovat s renomovanými fotografy, kteří založili Národní muzeum fotografie, spojit s nimi síly a propojovat generace fotografů nejen v oblasti výstavnictví, což se nám dobře daří, ale i v oblasti sbírkové. Těšíme se na spolupráci a slibujeme, že do toho půjdeme na plný plyn.

Veronika Souralová

NULL