Národní muzeum fotografie

Prohlášení

Obecně prospěšná společnost Národní muzeum fotografie (NMF) a obecně prospěšná společnost Czech Photo (CP) se dohodly na společném postupu při realizaci projektu na záchranu kulturního dědictví fotografie.

Zakládající členové NMF jsou autory projektu „Záchrany kulturního dědictví fotografie“, jehož náplní je kromě jiného vybudování „kamenného“ muzea – jediné instituce svého druhu v republice s jedinečným významem pro uchování národního kulturního dědictví – fotografie. Fotografie, které uchovávají významné současné i historické informace se stávají národním pokladem.

NMF je vlastníkem zakládající sbírky Zlatý fond NMF, který obsahuje 220 fotografií od 220 fotografů zarámovaných v jednotných rámech 70 x 100 cm a tvoří tak unikátní výstavní kolekci. Dále vlastní sbírky fotografií a fotografických materiálů.

CP má několik nesporně významných aktivit, především je to Czech Press Photo, každoročně pořádaná soutěž fotoreportérů, završená velkolepou výstavou. V současnosti buduje archiv těchto fotografií z jednotlivých ročníků, pro který má vybudovaný skvělý depozitář. Během roku pořádá řadu výstav různých žánrů, besedy s autory a vzdělávací aktivity.

Řada aktivit CP a NMF je obsažena v náplni obou společností. Považujeme dohodu o spolupráci za smysluplnou a pro obě instituce výhodnou. Cílem bude péče o kulturní dědictví fotografie z českých zemí. Za tím účelem se zejména budou shromažďovat a zachraňovat fotografické fondy, vytvářet sbírka současných českých fotografů. Samozřejmou součástí bude restaurování a konzervování, digitalizace fotografických děl a budování elektronického informačního centra a databanky. Dále zajišťování záchrany pozůstalostí fotografů, podporování výzkumu v oblasti dějin fotografie v českých zemích a působení v oblasti poradenské, edukativní a poznávání a aplikaci historických fotografických technologií. Prohlašujeme, že se spolupráce bude odvíjet těmito hlavními směry:

  1. Vytváření databáze obrazových informací vlastních sbírek i sbírek ve vlastnictví různých subjektů a s tím souvisejícího digitalizačního pracoviště.
  2. Vytvoření virtuální galerie přístupné na síti celému světu.
  3. Vytvoření restaurátorského a konzervátorského pracoviště vybaveného nejmodernější technikou a nejnovějšími technologiemi.
  4. Vytvoření vědeckého a vzdělávacího centra pro médium fotografie.

Součástí dohody je doplnění správní rady Národního muzea fotografie o zástupce Czech Photo, o.p.s. a obě společnosti budou sdílet společné sídlo.

První kroky na společném záměru budou zahájeny po 1. lednu 2018.

V Praze 18. 12. 2017

Úvodn foto: Jaromír Čejka, Jižní město, 1980

Fotografie ze Zlatého fondu NMF