Poslední reportáž z výstavy CPP 2017

1/02/2018

Poslední den expozice Czech Press Photo se podobal běžnému dni v mraveništi, v němž hemžící se lidé lačně vstřebávali vystavené fotografie. Před polednem se u popisků tvořily kratičké fronty a návštěvníci na sebe trousili zvídavé výrazy.

Každý ročník Czech Press Photo je jiný. Některé válcují silná témata, jindy fotografové musí předvést značnou dávku kreativity s vlastními projekty. Jaký byl ten letošní?

Rok 2017 byl do značné míry definován válkou proti Islámskému státu a tím pokračující uprchlickou krizí, dále zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických a v neposlední řadě nepokoji při summitu G20 v Hamburku. Jedním z cílů soutěže je přinášet témata, která jsou neobvyklá a v mediích nedostávají dostatečný prostor, protože jsou informačně marginální jako například překážková soutěž králíků. Na druhou stranu okrajová témata bývají obrazově nejzajímavější a vyvažují každodenní zpravodajské dění.

Díky honbě autorů za novými tématy si divák mohl prohlédnout například soutěž v kopání hrobů, dětský vojenský tábor nebo objevit příběh 90letého sportovce Jiřího Soukupa.

Letos dominují výstavě série, většina je kvalitně poskládána a vyvážena. V některých případech spolu komunikují i vzájemně. Již zmíněná série z demonstrací v Hamburku proti zasedání G20 Petra Topiče se vzájemně doplňuje s prací Filipa Singera, který stejnou událost zachytil naprosto rozdílně. Nelze pominout dva soubory Milana Jaroše - Zima, nuda a hlad v Bělehradu a návštěvy Miloše Zemana v krajích. Obě nabízí intimní vhled, dávají dostatečný prostor pro vnímání kontextu a utváří místo pro vlastní názor.

Za vizuální hvězdu soutěže lze považovat Vojtěcha Hurycha, který zabodoval v kategorii sport se souborem o veteránském sportovci Jiřím Soukupovi. Obrazově zajímavější je jeho ztvárnění zákulisí k celovečernímu filmu Milada. Hurych vytahuje jednotlivé fragmenty, které v celku tvoří až mrazivou atmosféru popravy Milady Horákové.

V soutěži diváků zvítězila lidskost - v konkurenci dalších čtyř témat získala ocenění fotografka Renata Hasilová. Ta pořídila snímek při canisterapii v nemocnici. Černobílá fotografie psí tlapky na lidské ruce je minimalistická a zároveň hluboká. Upozorňuje na téma osamělých seniorů, kteří jsou vděční za jakýkoliv kontakt.

Fotografie v expozici si nejsou nijak nadřazené, výrazněji je označený vítězný snímek Martina Bandžáka. Jednotlivé fotografie a série jsou koncipované dle kategorií a představují výběr toho nejlepšího z daného okruhu.

Anna Vacková

Czech Press Photo 2017 je za námi. Ročník, který zahájila výstava agentury NOOR, který se vyznačoval největším počtem přihlášených snímků v historii soutěže, ceny byly předány v Brožíkově síni Staroměstské radnice, pět fotografií bylo vydraženo pro Centrum Paraple, vítězná fotografie vyvolávala mnoho diskuzí, na výstavě diváci oceňovali uspořádání expozice i výběr fotografií napříč kategoriemi, doprovodný program se odehrával v Czech Photo Centre, Cenu diváků vyhrála fotografie, která pohladí duši. Pojďme si ve fotogalerii připomenout základní okamžiky soutěže a výstavy Czech Press Photo 2017.

NULL