Příběhy fotografií: Starostlivá máma

28/12/2017

Za autorem s netradičním jménem Living Zoology se skrývá projekt dvou manželů Matěje a Zuzany Dolinay. "Nejzelenější" nominovaná fotografie vznikla v Kostarice a je na ní zobrazena rosněnka, jak klade vajíčka na vegetaci poblíž čistých pralesních říček. Tato žába je charakteristická svou velice průsvitnou kůží, takže jsou vidět i jejich vnitřní orgány. Autoři o sobě a příběhu v pozadí vzniku tohoto snímku říkají:

Living Zoology - Starostlivá máma

"Fotografii jsme pořídili v kostarickém deštném pralese během nočního pátrání po zvířatech. Na jednom z listů na větvi visící nad malým potůčkem jsme spatřili cosi zajímavého - drobnou žábu vedle hloučku vajíček. Posvítili jsme na ni a ukázalo se, že má velice průsvitnou kůži, takže byly vidět i její vnitřní orgány. To je typickým znakem rosněnek (anglicky Glass frogs), které jsou známé také svou péčí o vajíčka. Dospělí snůšku hlídají a až se malí pulečci dostanou z vajíček, spadnou přímo dolů do potůčku, kde jsou poměrně v bezpečí. Fotografii jsme nazvali "Starostlivá máma", protože většina lidí si v roli opatrovníka mláďat představí samičku. U obojživelníků ale hlídá drobotinu většinou samec a konkrétně u rosněnek byli při hlídání vajíček zdokumentováni samci i samice. Unikátní výjev jsme se nejprve pokoušeli vyfotit při běžném osvětlení externí lampou, ale pak nás napadlo prosvítit scénu zezadu skrz list. Až v té chvíli jsme opravdu naplno využili potenciál průsvitné žabky a krásně vynikli i pulečci vyvíjející se uvnitř vajíček. Nejen rosněnky a další tropické druhy žab, ale obojživelníci po celém světě dnes čelí mnoha hrozbám. Mezi nejvýznamnější patří šíření kožních plísní a dalších patogenů, destrukce biotopů a úniky jedovatých látek do vody. Každým rokem z naší planety nenávratně mizí několik druhů žab, a proto považujeme za velmi důležité informovat veřejnost o příčinách tohoto vymírání. Zároveň se snažíme u lidí vzbudit respekt k těmto ohroženým tvorům a úžas nad jejich zajímavými životními strategiemi."

Living Zoology - Matěj Dolinay a Zuzana Dolinay

Manželé Matěj (17.08.1990, Slovensko) a Zuzana (15.05. 1991, Česká republika) vystudovali zoologii na Masarykově univerzitě v Brně. Matej momentálně pracuje na svém doktorátu a je zaměstnancem Ústavu biologie obratlovců (pracoviště Studenec). Jeho specializací je herpetologie a evoluční biologie a intenzivně se zabývá studiem diverzity plazů a obojživelníků střední Afriky. Pravidelně se pracovně vydává do tropů a loňskou expedici za tajemným krokodýlem konžským dokonce finančně podpořil Nadační fond Neuron. Zuzana se od dětství věnuje ornitologii a během studia se zúčastnila několika zahraničních expedic zaměřených na studium ektoparazitů u ptáků. Má také bohaté zkušenosti s enviromentální výchovou dětí a po dokončení studií začala pracovat jako pedagog v lesní mateřské školce Medlánka v Brně, kde kombinuje svoje znalosti o přírodě a lásku k dětem. Zároveň již pátým rokem lektoruje ekologické výukové programy na Lipce. Společně mladí biologové založili projekt Living Zoology, který má za cíl popularizovat zoologii a prostřednictvím videí a uměleckých fotografií informovat širokou veřejnost o životě zvířat v divoké přírodě. Zaměřují se především na plazy a obojživelníky, zvířata často neprávem odsuzovaná a neoblíbená. Během své práce se nebojí manipulovat ani s jedovatými hady nebo krokodýly, aby tyto úžasné tvory lidem co nejvíce přiblížili. Ke všem živočichům však přistupují s hlubokým respektem, opatrně, bezpečně a bez zbytečného dramatizování.

Living Zoology se postupně mění i ve filmové studio specializované na tvorbu dokumentů o životě divokých zvířat. Mezi aktuální projekty patří dokument Poslední království draků o varanech komodských nebo film Za žábami do Kamerunu o výzkumu obojživelníků v této středoafrické zemi. Již druhým rokem také intenzivně sbírají záběry pro dokument o hadech České republiky. Práci Mateje a Zuzany můžete sledovat na Facebooku, YouTube a 500px.

NULL