Best of Czech Press Photo 1995-2016 v Plzni

28/04/2017

Pro výstavu ve Velké synagoze v Plzni v sezóně r. 2017 připravilo Občanské sdružení Pro Photo ve spolupráci s Czech Photo Centre bilanční výběr fotografií z více než 20 ročníků soutěžní přehlídky Czech Press Photo. Soutěž založili kurátorka a historička umění a fotografie Daniela Mrázková a publicista Vladimír Remeš v r. 1995 jako národní variantu proslulé mezinárodní soutěže žurnalistické fotografie World Press Photo. Soutěž je rozdělena do několika kategorií, hlavní cenu získává Fotografie roku, k níž organizátoři soutěže uvádějí:

Základní informace

Odkaz na událost v kalendáři
Název výstavy: The Best of Czech Press Photo 1995 - 2016
Náhled výstavy: Czech Photo Archive
Doba trvání výstavy: 3. května - 31. října 2017
Otevírací hodiny: denně (kromě sobot a židovských svátků) 10:00 - 18:00

„Titul Fotografie roku je výlučný a platí pro něj zvláštní pravidla. Musí jít o snímek z novinářského hlediska mistrovský – pohotový a výmluvný. Musí vyjadřovat významnou událost či problém roku, a to jednoduchým, citově silně působivým a do paměti na první pohled se vrývajícím způsobem. Prostě symbol, který se nám vrací před oči, ať chceme nebo ne, říká Thomas Höpker, viceprezident slavného Magna, který byl dvakrát členem poroty Czech Press Photo. Je však téměř pravidlem – jedno, zda jde o národní Czech Press Photo či světové World Press Photo, že sotva mezinárodní porota rozhodne o hlavní ceně Fotografie roku, hned se objeví názory, že vítězný snímek je příliš obyčejný, ne dost umělecký, že hraje pouze na senzacechtivou strunu, těží jen z tématu a tak podobně. Člověk si pak maně klade otázku, co že se těch devět, deset či jedenáct odborníků z celého světa tak pomýlilo, že přiřklo hlavní cenu něčemu, co za to nestojí…

Vlastně až s odstupem času, při pohledu zpět na vítězné snímky, jsme schopni přiznat, že jejich poselství pro ten či onen rok je nezastupitelné; že je dodnes máme před očima, ať se jim bráníme z jakéhokoli důvodu sebevíc.“

V době vzniku soutěže byly dalšími kategoriemi Aktualita, Reportáž, Lidé, o kterých se mluví, Každodenní život, Sport, Umění a zábava. Postupně přibyly další kategorie – Příroda a životní prostředí (1997), Portrét (2005). Od roku 2002 je udělována Cena diváků a Cena dětí. Od r. 2013 je soutěž rozšířena o kategorii Videosekce.

Odbornou porotou každý rok prováděný výběr předpokládá, že výsledek bude maximálně objektivní a že vybrané a ohodnocené snímky budou obrazově i esteticky kvalitní. Někdy může být obsahové a emocionální sdělení natolik silné a podstatné, že převáží stránku estetickou. Jindy estetická a kompoziční stránka snímku může jeho obsah umocnit. Vždy záleží na dané situaci, motivu, podmínkách, ale samozřejmě, také na schopnostech a osobnosti samotného fotografa. V porotách jednotlivých ročníků se postupně vystřídalo mnoho renomovaných domácích i zahraničních fotografů, teoretiků, publicistů, žurnalistů. Počty přihlášených autorů se pohybují v tisících, oceněných jednotlivých fotografií či fotografických souborů jsou dnes už stovky. Rozsah tematických okruhů zaručuje, že samotná přehlídka vybraných fotografií formou putovní výstavy bývá obsahově i obrazově pestrá a divácky vděčná; výstavy Czech Press Photo patří k nejnavštěvovanějším výstavám vůbec.

U příležitosti 20. ročníku soutěže Czech Press Photo byla v r. 2014 vydána rozsáhlá publikace Best of Czech Press Photo, představující v jednotlivých kapitolách podle soutěžních kategorií jak všechny oceněné snímky a jejich autory, tak i např. ohlasy v médiích či názory porotců.

Výběr z více než dvaceti ročníků soutěže nám umožňuje zpětný pohled - vrátit se v běhu času k událostem společensky více či méně významným, které právě díky fotografiím zůstaly zaznamenány a zachovány jako vizuální zápis, k němuž se můžeme kdykoli vracet, jako svědectví o tom, jak daná událost ovlivnila další vývoj naší země, jak a čím jsme se bavili, jaká byla příroda, co nás zajímalo ve sportu, v kultuře, co nás potěšilo, zarmoutilo či iritovalo, jaký byl svět kolem nás, jací jsme byli my sami…

V říjnu 2016 bylo v Nových Butovicích v Praze otevřeno multižánrové Czech Photo Centre s galerií, přednáškovým a projekčním sálem, klimatizovanými a technicky vybavenými archivními prostory. Cíle a činnost centra popsala jeho ředitelka a současně nová ředitelka soutěže Czech Press Photo Veronika Souralová: „ Centrum svou činností navazuje na aktivity společnosti Czech Photo, která každoročně organizuje soutěž Czech Press Photo. Prvotním impulzem k realizaci Czech Photo Centre byla potřeba vybudování kvalitního archivu pro všechny fotografie shromážděné v průběhu soutěže, podpory zájmu o fotografii a vytvoření místa, kde se mohou setkávat fotografové, a to vše přiblížit široké veřejnosti.“

Centrum navázalo na činnost společnosti Czech Photo a stalo se správcem všech fotografií oceněných v soutěži Czech Press Photo. Program, cíle a činnost centra zaručují jak důstojné ošetření a archivaci fotografií, tak operativní možnosti jejich další prezentace. Právě spolupráce s Czech Photo Centre umožnila výběr, zapůjčení a vystavení této kolekce.

Autoři:

Tomáš Adamec, Jana Ašenbrenn erová, Petr Bambousek, Martin Bandžák , Michal Bartoš, Marian Beneš, Roman Benický, Kamila Berndorfová, Victor Breiner,Pavel Brunclík, Jan Cága, Karel Cudlín, David W. Černý, Michal Čížek, Martin Divíšek, Jiří Doležel, Zdeněk Dvořák, Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Libor Fojtík, Martin Frouz, Václav Galgonek, Tomáš Halász, Michael Hanke, Robert Hlavica, Štěpán Hon, Jana Hunterová, Ibra Ibrahimovič, René Jakl, Filip Jandourek, Milan Jaroš, Václav Jirsa, Petr David Josek, Radek Kalhous, Joe Klamar, Lenka Klicperová, Michal Kolář, Martin Kollár, Martin Kozák, Tomáš Krist, Tomáš Kroulík, Stanislav Krupař, Jaroslav Kučera, David Kundrát, Dana Kyndrová, Pavol Majer, Dan Materna, Petra Mášová, Juraj Mravec, David Neff, Ondřej Němec, Jana Noseková, Michal Novotný, Vladimír Kiva Novotný, Alan Pajer, Jiří Pekárek, Radek Petrášek, Šimon Pikous, Jan Pohribný, David Port, Tomáš Rafa, Miluše Rudinská, Michal Růžička, Jan Sakař, Alexandr Satinský, Robert Sedmík, Martin Sidorják, Filip Singer, Herbert Slavík, Magdaléna Straková, Jan Schejbal, Josef Strouha, Jan Šibík, Václav Šilha, Petr Škvrně, Maňo Štrauch, Miloš Štáfek, Michal Šula, Tomáš Tesař, Matěj Třešňák, Václav Vašků, Jan Venhoda, Ami Vitale, Roman Vondrouš, Jiří Všetečka, Martin Wágner, Matúš Zajac, Jan Zátorský, Stanislav Zbyněk, Igor Zehl, Robert Zlatohlávek

NULL