Ukázky prací z Ateliéru vizuální komunikace

27/03/2017

Prohlédněte si ukázky z prací studentů Ateliéru vizuální komunikace, který vede Štěpánka Stein

Fotografie jsou z workshopu v exteriéru s použitím zábleskových světel. Více informací o výukových programech naleznete zde.
Pořadí autorů : Andrea Petrovičová, Jiří Kocián, Milan Arnošt, Robert Barca

NULL