Czech Photo Centre zahajuje provoz 14. října

12/10/2016
Nové centrum, které bude představovat díla předních českých i světových fotografů a video instalace, se veřejnosti otevře 14. října v Praze. Multižánrové Czech Photo Centre s novou sochou Davida Černého Trifot zahájí provoz výstavou VII Photo Agency (agentury Sedm). U slavnostního otevření galerie budou osobně přítomni zakládající členové agentury Antonín Kratochvíl a Ron Haviv a také navíc fotograf Ed Kashi.
  „Centrum svou činností navazuje na aktivity společnosti Czech Photo, která každoročně organizuje soutěž Czech Press Photo. Prvotním impulsem k realizaci Czech Photo Centre byla potřeba vybudování kvalitního archivu pro všechny fotografie shromážděné v průběhu soutěže, podpory zájmu o fotografii a vytvoření místa, kde se mohou setkávat fotografové, a to vše přiblížit široké veřejnosti,“ vysvětluje Veronika Souralová, ředitelka Czech Photo Centre a současně také ředitelka soutěže Czech Press Photo.

Czech Photo Centre, které je součástí areálu SMART společnosti Trigema, návštěvníkům nabídne jak výstavní prostory, tak program celé řady doprovodných aktivit. První výstavou bude více než 150 snímků legendární VII Photo Agency.

Fotografové agentury VII zachytili v kolekci Questions Without Answers (Otázky bez odpovědí) okamžiky světových dějin od konce studené války až po současnost. V obrazových příbězích jednotlivé snímky přináší přesvědčivý záznam světa, ve kterém žijeme, jeho politické, kulturní i sociologické změny. Výstava prezentuje průkopnickou práci fotoagentury VII a fotopříběhy čelních fotografů, jako jsou Alexandra Boulat, Ron Haviv, Antonín Kratochvíl a Christopher Morris. Výběr jejich témat je široký - od konfliktů, humanitárních krizí a sociálních komentářů až k módě a portrétům. Každý příběh vypráví nejen o kritických momentech  naší historie v posledních dvaceti letech, ale také představuje výjimečný pohled jednotlivých autorů. Tuto souhrnnou výstavu doplňuje projekt fotografů z Agentury VII pod názvem Smile. Ten sdružuje obrazy smějících se lidí. V rámci projektu autoři překročili to nejzásadnější tabu fotoreportáží, díky čemuž  vznikla sbírka silných snímků pořízených  během nejdůležitějších historických událostí uplynulých třiceti let.

Vnitřní prostory galerie Czech Photo Centre s rozlohou téměř 200 m2 tvoří dvě místnosti. Velká výstavní síň je primárně určena pro výstavní činnost. Druhý multifunkční sál je určen jak pro výstavy, tak i pro workshopy a doprovodné aktivity. Multifunkční sál slouží zároveň jako ateliér s kompletním vybavením. Prostory lze podle potřeb přizpůsobovat – dělit, spojovat nebo zmenšovat. Galerie bude vybavena také velkoformátovou obrazovkou pro multimediální instalace.

Na tento prostor navazuje fotografický archiv snímků z historie Czech Press Phota, venkovní galerie a korzo s plastikou Davida Černého Trifot. Moderní archivační systém v klimatizovaném prostoru se stálou teplotou a vlhkostí se stane místem, kde budou v první vlně uloženy tištěné fotografie všech dosavadních ročníků soutěže Czech Press Photo. Archiv má kapacitu desítek tisíc tištěných fotografií a může se stát domovem pro množství dalších fotografických děl, které by jinak byly pro budoucí generace nenávratně ztraceny. Archiv nebude používán pouze pro skladování tištěných fotografií. Technologie jejich postupné digitalizace a přehledný systém archivace umožní vytváření různorodých výstavních celků.

Výstavy, které z fotografií uložených v archivu mohou vzniknout, budou k dispozici pro výstavní účely Czech Photo Centre i jiných institucí. V současné době již Centrum disponuje ucelenými výstavami The Best of Czech Press Photo, Fotografie roku Czech Press Photo a autorskými výstavami význačných světových fotografů a současně i porotců soutěže Czech Press Photo

Venkovní prostor Czech Photo Centre tvoří nejen další výstavní panely, ale i nová plastika českého umělce Davida Černého Trifot. 12 metrů vysoká kráčející plastika z nerezu, kterou tvoří soubor fotoaparátů, představuje vývoj oboru fotografie za poslední desítky let. Zároveň je také ztělesněním faktu, že v současném světě lze pořídit fotografii nebo video záznam téměř každého, vždy a na všech místech planety. Trifot pomocí čoček objektivů bude sledovat okolí a zobrazovat vybrané procházející osoby na šesti velkoplošných obrazovkách. Vnitřní technické vybavení sochy dodala společnost Siemens. „Pole působnosti společnosti Siemens je opravdu široké. Již 126 let vyrábíme v České republice technická řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Je nám ale ctí, že se právě díky mechanickým plastikám Davida Černého můžeme angažovat i na poli uměleckém a podporovat tak české současné umění. V plastice Trifot je umístěn řídicí systém Siemens Simotion, který je propojen se servo frekvenčními měniči a 16ti digitálními servomotory. Každé „oko“ tak v plastice Trifot řídí 2 servomotory. Podobný řídicí systém od Siemens použil David Černý v jednom ze svých předchozích děl, v unikátní pohyblivé hlavě spisovatele Franze Kafky, která je situovaná při obchodním domě Quadrio v Praze,“ uvedla Kateřina Pištorová, tisková mluvčí Siemens ČR.

Mezi doprovodné aktivity Czech Photo Centre budou patřit besedy s autory významných výstav, autorské prezentace s oceněnými autory soutěže Czech Press Photo, cestovatelské přednášky, workshopy fotografie pro pokročilé, pro děti a rodiče, ale i škola fotografie pro seniory pod vedením doc. Stanislava Horného z Vysoké školy ekonomické či koncerty konané přímo v galerii. Czech Photo Centre otevře vlastní edukativní program. Bude se jednat o Ateliér dokumentu vedený Doc Karlem Cudlínem, Ateliér multimédií, který povede MgA Jakub Skokan a Ateliér vizuální komunikace pod vedením MgA Štěpánky Stein. Všechny tři ateliéry budou úzce propojeny a výsledkem ročního studia bude výstava a publikace. Pod kreativním a odborných vedením by měla vzniknout nová studijní platforma, která bude nabízet mladým fotografům nejen tradiční fotografické přístupy, ale i posuny v hranicích fotografie k novým médiím.

Areál SMART, jehož je Czech Photo centre součástí, má celkem dva domy, které jsou charakteristické výškově členitou zástavbou. Jednotlivé části obou domů se skládají ze čtyř, šesti či dokonce osmipodlažních nástaveb. Obdélníkové území areálu uzavírá z části vnitroblok, který je určen pro zeleň a oddych. V přízemí jsou prostory pro různé druhy obchodů a služeb, jako jsou například kavárna, lékárna či kosmetika. Autorem architektonického návrhu je Ateliér Smitka. Projekt společnosti Trigema se řadí k velmi úsporným budovám a dosahuje energetické náročnosti třídy B. Využívají se přitom moderní ekologické materiály a pracovní postupy.

Prostory Czech Photo Centre budou otevřeny sedm dní v týdnu, a to vždy od 11.00 do 19.00 hodin. Základní vstupné bude činit 50 Kč, snížené pak 30 Kč. Centrum je u stanice metra Nové Butovice na adrese Na Zlatě 1. Další informace naleznete na www.czechphotocentre.cz.
 
O VII Photo Agency
VII odvozuje svůj název od počtu zakládajících fotoreportérů, kteří v září 2001 založili tuto kolektivně vlastněnou fotoagenturu. Mezi zakládajícími členy je také Antonín Kratochvíl. Zodpovědností jednotlivých fotografů se stalo vytváření obrazů, které popisují počátek 21. století, a které předávají světu. VII upírá svou pozornost se stejnou intenzitou k celosvětovým a i k daleko subtilnějším formám konfliktů, dokumentuje změny a rozvoj společnosti na celé planetě. Každý z fotografů je inspirován řadou různých motivů.  Agentura VII slaví letos 15 let od svého založení.
 
Přehled vystavovaných autorů v Czech Photo Centre
Alexandra Boulat / Ron Haviv / Gary Knight / Antonín Kratochvíl / Ed Kashi / Joachim Ladefoged/Christopher Morris / Franco Pagetti / John Stanmeyer / Sarker Protick / Danny Wilcox Frazier / Sim Chi Yin/ Jocelyn Bain Hogg / Ashley Gilbertson / Maciek Nabrdalik / Tomas van Houtryve/Jessica Dimmock / Stefano De Luigi
 
Zdroj fotografií: Czech Photo Centre
 
Kontakty: Radek Polák - polak@czechpressphoto.cz, 778 747 113

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .docx
Tisková zpráva společně s fotografiemi ke stažení ve formátu .zip

[exterier845px.jpg]
 
NULL