PROČ?

5/09/2016
Naše odpovědi na časté dotazy
PROČ se letos platí do soutěže CPP vstupní poplatek? 
Poplatek 800 Kč - většině fotografů ušetří velké náklady na vyrobení fotek – např. v minulých ročnících zaslané 3 série po 9 fotkách --- při nejmenším možném formátu 30x45, vyrobeno nejlevněji cca 99 Kč...celkové náklady 2673 Kč... v letošním ročníku můžete zaslat celkově 10 prací, přičemž jedna série je považována za jednu práci… za jednotný poplatek 800 Kč.  Ze získaných prostředků za vstupní poplatky CPP fotografie na finální výstavu nechá vytisknout v jednotném formátu. Různorodost vystavených fotografií  mnoho lidí dříve výstavě na Staroměstské radnici vyčítalo.
 
Letos, když každý soutěžící na výstavu přispěje, bude mít na výstavu vstup zdarma – v předchozích ročnících nevystavené fotky dostával zpět.
 
PROČ pravidla obsahují formulaci že Společnost Czech Photo, o.p.s. je oprávněna nabytá práva v celku či jednotlivě poskytnout dále třetí osobě?
Je to pro tyto případy:  některé výstavy CPP, můžeme spolupořádat s partnerem - například výstava vycestuje do zahraničí a spolupořadatelem bude zahraniční galerie/výstavní síň, která bude chtít některé fotografie samostatně užít k propagaci výstavy. Takové užití bude vést bezesporu k podpoře soutěže, ale výstavu bude propagovat svými kanály právě spolupořadatel. A k tomu mu musíme poskytnout práva… takovým dlouholetým příkladem jsou Česká Centra, či u nás výstavy v Příbrami či Valašském Meziříčí, které Czech Press Photo propagují…
Dále fotografie bude chtít použít partner/sponzor soutěže, který soutěž podporuje – letos máme ceny: Grant Prahy (město), ČTK, UHNCR, Výbor dobré vůle, nadace Olgy Havlové, Canon pro mladé… protože tyto instituce/firmy ceny sponzorují, budou je chtít také prezentovat svými kanály.  Potom i v tomto případě CP o.p.s jim – třetí osobě -  může oprávnění poskytnout.
Bylo tomu tak vždycky i v předchozích letech, psáno mezi řádky. Letos se snažíme s novým webem a pozměněnými pravidly jen vše zpřehlednit.
Oprávnění k užití fotografií je vždy jen ve spojení s „podporou a propagací soutěže“, jak uvádějí licenční podmínky. Je tedy lichá obava, že by mohly být snímky užity například primárně ke komerčním účelům jakéhokoli subjektu, který nemá žádnou souvztažnost k soutěži.   
NULL