Kniha Fotografie nového milénia

Fotografie měsíce

a další příběhy fotografií najdete na našem blogu:

PŘEJÍT NA BLOG

Foto Měsíce
6/01/2022

V galerii Czech Photo Centre máte nově možnost zakoupit publikaci Fotografie nového milénia od autorů Marian Beneš (ed.), Miroslav Vojtěchovský a kolektiv.

Na přelomu tisíciletí stál u dynamického přerodu analogové fotografie do digitálního procesu tandem Vojtěchovský—Beneš. V této knize je skrze tvůrčí práci a teoretickou reflexi zkoumán vliv nových technologií na tradici oboru i na nastupující generaci mladých autorů, kteří na tuto dvojici navázali.

Publikace obsahuje mimo jiné nejúplnější sebraný soubor statí prof. Miroslava Vojtěchovského věnujících se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí Dr. Mariana Beneše. Prostřednictvím ukázek prací pedagogů, studentů a absolventů ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD UJEP kniha naznačuje možné způsoby vývoje soudobé vizuální tvorby.

string(1) "1"