Zemřel Filip Láb

2/06/2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil kamarád, pedagog a předseda naší správní rady Filip Láb. Jeho diskuze a výzkumy v oboru fotografie a hlavně jeho milá přítomnost nám bude nesmírně chybět. Upřímnou soustrast rodině.

Tým Czech Photo
Veronika, Radka, Ani, Dan, Verunka, Kristýna a Petr
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., vedoucí katedry žurnalistiky a garant doktorského studia na IKSŽ, bývalý proděkan pro vnější vztahy, předseda legislativní komise a dlouholetý senátor AS FSV UK, člen vědecké rady Univerzity Karlovy a uznávaný fotograf.

string(1) "1"