Výsledky fotosoutěže: Můj život v karanténě

Výsledky fotosoutěže: Život s handicapem v Praze

5/01/2021

Zdravotním postižení se týká mnoho lidí ať už přímo nebo se vyskytuje v jejich okolí. V komunitním centru Czech Photo se snažíme zapojit do programu i tyto skupiny. Je jedno, jestli se jedná fyzickou, mentální nebo duševní poruchu, se kterou se lidé musejí vyrovnávat. Soutěž skončila na konci listopadu 2020, kvůli koronaviru vyhlašujeme výsledky nyní, podívejte se na snímky vítězů!

Úvodní foto: Jan Jirkovský

Porota Czech Photo ocenila soutěžící v soutěži Komunitního centra Život s handicapem. Vítězi soutěže jsou:

1. místo: Jan Jirkovský
2. místo: Aleš Kozlík

Soubor (Panická porucha) obsahuje 4 fotografie, který jako celek představuje duševní onemocnění "Panická porucha" a každá jednotlivá fotografie představuje jeden typický příznak pro tuto nemoc. Dva tělesné příznaky a dva psychické.

Zajímavé je, že panickou poruchou trpí 1-2% populace, ale zhruba 10% populace zažije každoročně ojedinělý záchvat paniky. Začátky bývají stejné. Postižený jedinec má dojem, že onemocněl vážnou chorobou a několikrát dojde k zavolání si záchranné služby, kdy se potvrdí, že člověku v podstatě nic není a je odkázán k psychiatrovi. Velmi často jsou tito lidé léčeni na kardiologii či neurologii. V blízkosti lékaře či osoby blízké se většinou cítí uklidněně. Komplikací neléčené panické poruchy můžou být přidružené problémy jako agorafobie, kdy se dotyčný bojí, že ho postihne např. kolaps, když bude někde sám nebo naopak v davu, že se zesměšní apod. Často se tito lidé pak straní veřejnosti, uzavírají se doma a nevycházejí ven. Dále pak může jít o stavy deprese, depersonalizace a derealizace. 7% se pokusí o sebevraždu, v kombinaci s depresí je to pak 20%. Znám ve svém okolí pár lidí, kteří touto nemocí trpí a sám jsem si pár záchvatů paniky zažil, když jsem se pral s jiným onemocněním a má budoucnost byla v dané chvíli jaksi nejasná. Každého kdo se s tímto problémem potýká je potřeba podpořit, ale hlavně by lidé měli vědět, že tato nemoc mezi námi je. Často jsou tito lidé považováni za hypochondry a nenajdou pochopení, když se straní společnosti.

3. místo: Hana Janečková

"Jak se žije s Parkinsonem - Neurostimulátor pod kůží řídí mozek“.

Parkinsonova nemoc není vždy na člověku na první pohled vidět. Lidé si někdy mohou nemocného splést s rozevlátým motajícím se opilcem, a jde pouze o projev dyskineze, někdy s podivným člověkem, který zůstane stát uprostřed silnice a neudělá krok, protože se dostal do stavu off, s člověkem, který se zadrhne přede dveřmi a nemůže vstoupit a podupává na místě a nedaří se mu udělat krok…

Typický pacient už není ten starý člověk, kterému se třese ruka, tato nemoc postihuje čím dál více mladé lidi v produktivním věku. Město, ulice = stres = boj Tato fotografie vznikla jako poděkování pacientů po DBS operaci mozku pro pana Doktora Profesora Roberta Jecha z centra ITEMPO Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN na Praze 2.

Předání cen vítězům proběhne v závisloti na vývoji epidemiologické situace. Těšíme se na viděnou!

Komunitní centrum Czech Photo existuje již druhým rokem a klade si za cíl zapojení místní i celopražské komunity prostřednictvím fotografických workshopů a dalších akcí pro různé cílové skupiny i širokou veřejnost. Díky spolupráci s profesionálními fotografy z českých médií i skvělými lektory se daří fotografii dostávat mezi širokou veřejnost a pomáhá účastníkům komunitního centra vidět svět trochu jinak. Kreativní přístup i nárůst povedených příspěvků je vidět při vyhodnocování našich soutěží. Fotografie je každodenním společníkem mnoha z nás, ať si to připouštíme nebo ne, a proto je důležité s tímto fenoménem pracovat a pomáhat členům naší komunity, aby měli šanci se i touto formou srozumitelně a kreativně vyjádřit.

„Účastníci komunitního centra nám přinášejí energii. Vidíme jejich nadšení, když si plní své dávné sny, oceňujeme, s jakým odhodláním se učí novým dovednostem v oboru fotografie a jak intenzivně prožívají radost z prezentace svých snímků. Vzájemná spolupráce nás naplňuje a utvrzuje nás, že naše práce dává smysl. “ Dodává ředitelka Czech Photo a odborná garantka Komunitního centra Veronika Souralová.

Pokud se chcete zapojit do Komunitního centra a všech jeho aktivit, napiště nám na cp@czechphoto.org nebo se přihlašte přes kontaktní formulář.

Také můžete sledovat novinky na webu komunitního centra.

Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678 .

string(1) "1"