Grant Prahy předán

8/06/2016

Sérii fotografií Grantu Prahy soutěže CZECH PRESS PHOTO předal autor Hynek Glos primátorce Adrianě Krnáčové

V primátorské rezidenci převzala v úterý 7. června Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, fotografickou kolekci Hynka Glose zachycující pražské brownfieldy v letech 2014 - 2015. Kolekce vznikla na základě Grantu Prahy – zvláštní ceny, kterou v rámci soutěže CZECH PRESS PHOTO každoročně uděluje primátor Prahy v podobě ročního stipendia na zachycení proměn hlavního města.

„Mám rád industriální architekturu, určité její kouzlo a estetičnost. Také mě zajímají místa, která již přišla o svoji funkčnost a která čekají na nové využití. Jsem zvědavý, jakým způsobem dojde k jejich přeměně. Zda se zachová něco z toho starého prostoru, zda dostane jinou, třeba i zajímavější funkci. Pro takové srovnání jsem chtěl nafotit alespoň pár míst v Praze, které se za pár let velmi změní. Některá bohužel úplně zmizí, z některých zůstanou fragmenty propojené s moderní architekturou, ale žádné nebude stejné jako dnes,“ řekl k sérii fotografií pražských brownfieldů Hynek Glos.

Fotograf Hynek Glos představil sérii snímků Adrianě Krnáčové osobně. Kolekce, která vzniká díky soutěži CZECH PRESS PHOTO a s tím spojeného grantu Prahy, se připravuje ve dvou vyhotoveních. Ta slouží jednak pro potřeby archivu hlavního města a dále pak také pro reprezentační účely Prahy.

Kromě autora a primátorky se slavnostního ceremoniálu zúčastnila rovněž Veronika Souralová, ředitelka soutěže CZECH PRESS PHOTO, a držitelé grantů z předchozích ročníků Roman Vondrouš a Jaroslav Kučera. Nechyběli však ani zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a Archivu hlavního města Prahy, jenž reprezentoval jeho ředitel Václav Ledvinka.

„Už teď můžu prozradit, že CZECH PRESS PHOTO získalo osobní záštitu primátorky Prahy, s čímž je spojeno i udělení Grantu Prahy, pro připravovaný 22. ročník soutěže. Budeme tak moci navázat na předchozí ročníky, díky čemuž se obsáhlá sbírka souborů fotografií, které dokumentují Prahu a její vývoj, ještě více obohatí o nová témata a nové práce,“ řekla Veronika Souralová.

Posledního ročníku soutěže CZECH PRESS PHOTO se zúčastnilo dohromady 278 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 3700 fotografií. Videosekce se zúčastnilo 38 autorů s celkovým počtem 52 videí. Výstavy vítězných a dalších vybraných prací, která probíhala v prostorách Křížové chodby a Rytířského sálu Staroměstské radnice od 16. prosince loňského roku do letošního 31. ledna, navštívilo každý den v průměru okolo 450 lidí.

 


Hynek Glos

Narozen 1973 v Praze. Fotografování se profesionálně věnuje od 21 let. Po střední škole zeměměřické vystudoval PFŠ. Již během studia začal pracovat jako fotograf pro časopis ANO. Poté přešel do MF Dnes a od roku 2001 do roku 2008 fotografoval pro Lidové noviny. Dnes působí v ekonomickém týdeníku Euro.  Dlouhodobě také spolupracuje s Dejvickým divadlem.

V Soutěži CZECH PRESS PHOTO již získal v roce 2002 ocenění za reportáž Záplavy v Terezíně (2. cena), v roce 2007 za reportáž Agent Orange (3. cena). V roce 2008 mu byla ve stejné soutěži udělena první cena v kategorii Příroda a životní prostředí za sérii Moskevská zoo. V roce 2010 dostal čestné uznání za spoluautorství s Martinem Pinkasem za sérii portrétů X-portrét. V roce 2011 získal 2.místo v kategorii Příroda a životní prostředí za sérii leteckých snímků Limity. Grant Prahy mu byl v této soutěži udělen v roce 2014. V roce 2015 dostal 2. místo v kategorii Sport za sérii fotografií parkouristů IN MOTION in Prague.

Vybrané snímky z Grantu můžete vidět zde.

 
NULL