Spolupráce CPP s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

23/05/2016

V prostorách Výstavní síně Mánes udílel dne 23. 5. 2016 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ocenění. Při této příležitosti nadace také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. Letošním nositelem Ceny Olgy Havlové se stal umělecký fotograf Václav Fanta z Prahy. Přestože před mnoha lety přišel o zrak, dodává Václav Fanta životní optimismus a všestranně pomáhá lidem se stejným postižením. CZECH PHOTO o. p. s. na slavnostním ceremoniálu  ocenění  za účinnou spolupráci  za realizaci Ceny VDV nazvané Můj život s handicapem. I letos budeme ve spolupráci pokračovat.

Držitelé za uplynulé roky:

2014: ŠTĚPÁN HON, Volný fotograf

Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy o.p.s.


2015: MILAN JAROŠ, Respekt

V pravém rohu nebe - paliativní péče o děti, 2014 - 2015. 

NULL