Zásady pro reklamní sdělení

Reklamní a obchodní sdělení

Podmínky a specifikace zasílání reklamních a obchodních sdělení těchto společností:


Czech Photo Centre s.r.o
IČ: 04844025
DIČ: CZ04844025
sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Kontakt na společnost Czech Photo Centre s.r.o. - mail: cp@czechpressphoto.cz;

a

Czech Photo o.p.s
IČ: 25758675
sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Kontakt na společnost Czech Photo o.p.s - mail: cp@czechpressphoto.cz;
 
  • Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním reklamních a obchodních sdělení udělujete souhlas, aby vás společnost informovala o obchodních příležitostech a nabídkách, relevantních k vámi vyjádřenému zájmu.
  • Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a platí maximálně po dobu deseti let a poté zaniká, nebude-li mezitím obnoven z vaší strany opětovným přihlášením.
  • Souhlas společnost neopravňuje zasílat vám reklamní sdělení a obchodní nabídky třetích stran.
  • Odvolat jej lze e-mailem adresovaným na GDPR@trigema.cz , písemně na adresu sídla společnosti, případně stejným způsobem, jakým jste jej poskytli.
  • V případě odběru formou newsletteru postačí pro odhlášení kliknutí na odkaz „odhlásit“ v zápatí e-mailu či odpověď na e-mail odesílatele.
Jak zasíláme obchodní sdělení?

Naše společnost se snaží být maximálně transparentní ve využívání reklamních nástrojů. Vždy zasíláme jen informace vztahující se k projektům a nabídkám, o které jste vyjádřili zájem.
Nejčastější formou sdělení je e-mail. V případě vyžádání obchodní nabídky z vaší strany vás pak můžeme kontaktovat také pomocí telefonu, který jste pro tento účel dobrovolně uvedli.
Pokud jste s námi komunikovali prostřednictvím zpráv přes platformu Facebook či Messenger, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím zprávy v těchto platformách. V mimořádných situacích, kdy se to hodí, vás můžeme kontaktovat písemně a to například formou přání k narozeninám, Vánocům atp..
Veškeré osobní a kontaktní údaje, které nám poskytnete, chráníme dle zákona a nakládáme s nimi v souladu s GDPR a zároveň v souladu s požadavky normy ISO 27 001 Systém řízení bezpečnosti informací.

Podrobné informace o našich zásadách používání osobních údajů: https://www.czechphoto.org/zasady-pouzivani-osobnich-udaju/