Ochrana osobních ůdajů

Podmínky zpracování a užití osobních údajů


Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že uživatel webových stránek sdělí společnosti Czech Photo o.p.s své osobní údaje v souvislosti s vyplněním a odesláním formuláře na webu czechphoto.org, uděluje tím společnosti Czech Photo o.p.s. coby provozovateli webových stránek souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.)

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti Czech Photo o.p.s vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení Czech Photo o.p.s o činnosti a akcích společností pořádaných.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Czech Photo o.p.s prohlašuje, že bude údaje dle těchto podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází soutěžících Czech Press Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo o.p.s je oprávněna zpřístupnit údaje dle těchto podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo o.p.s. Tyto podmínky je společnost Czech Photo o.p.s. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.

Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V případě odlišného znění podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Czech Photo o.p.s. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 14.9.2017
Czech Photo o.p.s