Národní soutěž amatérské fotografie

21. 6. – 16. 7. 2017

Výstava oceněných fotografií 37. ročníku NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE budou od 20. června vystaveny v Czech Photo Centru. Vystaveny budou fotografie 24 autorů a tří fotoklubu, které vybrala porota pod vedením doc. Josefa Ptáčka. Jedná se o výběr z 859 fotografií 148 autorů a 10 kolektivů což samo o sobě zaručuje velmi zajímavou informaci o stavu současné amatérské fotografie u nás.

Základní informace

Název výstavy: NÁRODNÍ SOUTĚŽ SVITAVY – oceněné fotografie již 37. ročníku
Autoři: Různí autoři
Místo: Malá síň CPC
Datum konání: 21. června - 16. července 2017
Otevírací hodiny: út - pá: 11 - 18 / so - ne: 10 - 18
Vstupné: Vstupné: 50 Kč / 30 Kč (snížené vstupné)
 


Akce se koná pod záštitou Ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana.

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 46 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny. První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

37. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie měl vrchol ve Svitavách v sobotu 13. května 2017. Tady se uskutečnilo vyhlášení výsledků a zahájení první výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 37. národní soutěže amatérské fotografie 2017.

NULL