Zasedání poroty CPP 2017

10. 10. 2017 - 15. 10. 2017

Zasedání porotců soutěže Czech Press Photo v Czech Photo Centre a nominační proces.

Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou estetickou. Snímky jsou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série či neudělit některou z cen. Právo neudělit cenu se vztahuje na všechny ceny soutěže. Více o porotcích zde o pravidlechzde

Porota foto sekce bude hodnotit snímky v Czech Photo Centre od 12.10. do 15.10. 2017. Porota video sekce zasedne 10.10.2017. 

NULL