On-line přednáška: Fotografování památek a 3D fotografické modely s Martinem Frouzem

3. 12. 2020 18.00 - 20.00

Co se u nás děje

zobrazit kalendář akcí

Otevírací doba:
pondělí: ZAVŘENO
úterý - pátek: 11 – 18
sobota - neděle: 10 – 18

Vstupné:
80 Kč / 40 Kč (snížené vstupné)

Adresa:
Seydlerova 2835/4
Praha 5 (Nové Butovice)
Zobrazit na mapě

Fotografování památek, uměleckých předmětů či archeologických nálezů, další zpracování snímků a prezentace. Máme se zde sice bavit o dokumentaci památek. Není ale až tak podstatné, co konkrétně chceme fotografovat, ale jak, za jakým účelem /pro jaké využití, chceme záznam provádět. Nejprve je tedy nutno si uvědomit, co a pro jaký účel chceme tvořit. A také jaké k tomu máme nástroje (vybavení) a schopnosti / zkušenosti, velmi podstatným faktorem je i to, pro koho a jak budeme výsledný záznam/produkt prezentovat. Jde tedy o využití komunikace její záznam a předávání v jedné specifické oblasti. Která oblast to je? (budeme se věnovat zejména záznamu a komunikaci pomocí fotografického obrazu)

Na on-line přednášku se můžete přihlásit: kontaktní formulář

nebo nám napište na cp@czechphoto.org nebo zavolejte na číslo 608 875 556. Po přihlášení vám potvrdíme účast a před začátkem besedy vám pošleme odkaz, na kterém se bude akce konat.

Základní informace

Lektor: MgA. Ing. Martin Frouz Ph.D. (Úvodní foto)
Místo: on-line
Čas: čtvrtek 3. 12. 2020 od 18:00 do 20:00
VSTUP ZDARMA

Nyní si projdeme, jak můžeme postupovat a čeho tím docílíme:

 1. Děláme volnou tvorbu – shodou okolností v nějakém daném prostředí necháváme zcela rozehrát svou imaginaci a prostředí je jen nástroj (pozadí atd.), který využijeme.
 2. Umocňujeme působení daného prostředí, ale bereme v potaz jeho význam a kontext, ilustrujeme či prezentujeme informace vstupující z vnějšku samotného prostředí.
 3. Případně popisujeme co se děje s daným prostředím – reportáž o opravě, výzkumu …
 4. Tvarově či v souvislostech pokud možno přesně či „objektivně“ popisujeme (prostředí, kontext, předmět)
 5. V extrémních případech se může jednat o reprodukci či fotokopii (nejde vždy a vše)
 6. Tvoříme záznam, pro přesný účel dalšího zpracování … (fotografie je součástí nejčastěji východiskem vědeckého či technického postupu
 7. Případně se může jednat o záznam, podle daných pravidel, za přesně definovaných podmínek / nejčastěji pro daný obor, nebo oblast použití (je dána kompozice, poloha předmětu, barva světelných zdrojů atd., použití objektivizačních prvků – slouží pro vznik vzájemně porovnatelných záznamů) – pro dokumentaci se používá početně nejčastěji.
 1. Úvod využití fotografie ve vědě (historie hledání)
 2. Je fotografie objektivní záznam?
 3. Jak záznam objektivizovat
 4. Další zpracování / úpravy / kalibrace – záznamu (případně i prezentace)
 5. Pořízení záznamu pro vytvoření 3D modelu a podobně.
 6. Třídění pořízených dat (pro konkrétní účel)
 7. Využití a prezentace 3D modelů
MgA. Ing. Martin Frouz Ph.D.

Fotograf a pedagog, dokumentátor, popularizátor vědy a výtvarný umělec. V praktické i teoretické oblasti se věnuje využití fotografického záznamu ve vědě a její popularizaci. Je spoluautorem publikací Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče a Fotografie v biologické antropologii. V nejvyšší míře se zaměřuje na oblasti svázané s archeologií a historií či příbuznými vědními obory – věnuje se především období paleolitu, moravského i světového, českému středověku a Egyptu, který jako spolupracovník Českého egyptologického ústavu FF UK navštěvuje od roku 2003. Jeho hlavním působištěm v Egyptě je Abúsír; účastnil se však i expedic do oblasti Západní pouště a dokumentoval i mnohé další egyptské lokality.

Více o komunitním cetru: kontaktní formulář

Projektu komunitního centra (Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678) Czech Photo o. p. s. je spolufinancován Evropskou unií.

/CPC/mongolsko2.jpg

Vzhledem k omezenému počtu je kurz určen především nováčkům a účastníkům z cílových skupin komunitního centra, kterými jsou senioři, etnické menšiny nebo lidé se zdravotním postižením. Budeme rádi když se zapojíte :)

string(1) "1"