Foto měsíce září

Foto měsíce září

Fotografie měsíce

a další příběhy fotografií najdete na našem blogu:

PŘEJÍT NA BLOG

Foto Měsíce
2/10/2018

Fotografie měsíce září zobrazuje slavnostní spuštění orloje po jeho více než půlroční rekonstrukci 28. 10. 2018. Na opravený Orloj se přišly podívat stovky lidí, část Staroměstského náměstí přímo před budovou radnice se tak zcela zaplnila. Autorem fotografie je Martin Frouz.

K pořízení snímku autor dodává: „Jako oficiální fotograf opravy Staroměstské radnice v letech 2017/18 jsem byl i na slavnostním spuštění Orloje. V 18.00 hodin byl Orloj v novém hávu odhalen a po dalších ceremoniích a otevření výstavy věnující se právě ukončeným opravám byla na osmou hodinu naplánována projekce (Videomapping Orloj - „Znovuzrození“). Tomu předcházelo ještě "v celou", tedy ve 20.00 hodin tradiční představení. Když jsem zpod Orloje zahlédl dav diváků s mobily v rukách, protlačil jsem se několik metru do jeho nitra. Jakmile začalo v celou hodinu představení orloje, pořídil jsem sérii snímků. Z té jsem vybral ten, kde byla největší hustota mobilů snímajících představení. Při výběru snímku jsem si uvědomil zvláštní věc: A to, že na něm není jediný "skutečný fotoaparát".

Fotografie září Czech Photo

Martin Frouz, Slavnostní spuštění orloje

Martin Frouz
Fotografie září Czech Photo
Fotograf a pedagog, dokumentátor, popularizátor vědy

V praktické i teoretické oblasti se věnuje využití fotografického záznamu ve vědě a její popularizaci. Je spoluautorem publikací Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče a Fotografie v biologické antropologii. V nejvyšší míře se zaměřuje na oblasti svázané s archeologií a historií či příbuznými vědními obory – věnuje se především období paleolitu, moravského i světového, českému středověku a Egyptu, který jako spolupracovník Českého egyptologického ústavu FF UK navštěvuje od roku 2003. Jeho hlavním působištěm v Egyptě je Abúsír; účastnil se však i expedic do oblasti Západní pouště a dokumentoval i mnohé další egyptské lokality.

Své zkušenosti předával či předává zájemcům na několika vysokých školách – na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK v Praze, na pražské VŠCHT, UJEP Ústí nad Labem, Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Často přednáší pro běžnou i odbornou veřejnost. Spolupracuje i s mnoha dalšími institucemi, především s Archeologickými ústavy AV ČR Praha a Brno, Národním památkovým ústavem, Národním muzeem a mnoha dalšími.

Spolupracuje také s médii a nakladatelstvími, ať již jako fotograf či spoluautor celých, převážně popularizačních, projektů. Jeho novinářská fotografie byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. V poslední době připravil např. obrazovou publikaci Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, či publikaci k 700. výročí Karla IV. Karolus Quartus. Obdržel řadu ocenění v soutěži Kalendář roku. Mimo tištěná média se s jeho tvorbou můžete setkat v několika putovních výstavních projektech či prezentacích různých institucí a jednotlivců.

I přes své výrazné pracovní nasazení se snaží neustále věnovat i vlastní volné výtvarné tvorbě, která převážně vychází z fotografie, ale často se jedná o fantazijní a intermediální projev. Přispívá jako spoluautor či rádce i ke zrodu kolektivních děl a projektů.

string(1) "1"