Portfolio review se členy poroty 2017

18/10/2017

U příležitosti práce poroty soutěže Czech Press Photo se již tradičně v Czech Photo Centre konaly pro zájemce přímé diskuze s členy poroty nad portfólii jejich fotografií. Své rady poskytli Petr Josek, Jan Šibík a Stefano Carini.

A že tato akce měla ohlas, dokazuje i email, který k nám dnes ráno dorazil:

Vážení,
využij jsem 16.10.2017 Vaši nabídku a měl možnost, aby mé portfolio street fotografií 30x45cm kriticky zhodnotil Jan Šibík a další sérii v elektronické podobě pan Petr Josek. Oběma za jejich názory velmi děkuji a přestože aktivně pracuji v SČF i v jednom ze západočeských fotoklubů, tak jsem nikdy nezískal tolik podnětů pro zkvalitnění své práce jako od obou jmenovaných. Jejich otevřenost, komorní prostředí cpc i přístup účastníků akce k otevřené diskusi, i nad portfoliem kolegy, zasluhuje ocenění. Děkuji Vám proto za tuto akci a předpokládám, že poskytnete i v budoucnosti možnost takových setkání.
S přáním mnoha úspěchů v práci Dr. František Kocmich

NULL