Primátorka převzala Grant Prahy

5/10/2017

V prostorách primátorské rezidence osobně převzala primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová výsledky roční tvůrčí práce od fotografa Martina Frouze.

Hlavním tématem souboru fotografií Martina Frouze je příběh restaurování památek v pražské metropoli. Fotograf Martin Frouz má díky spolupráci s mnoha odborníky od archeologů přes památkáře po restaurátory možnost dostat se během výzkumu a oprav do míst, která jsou jinak veřejnosti nedostupná. Vytváří fotografickou dokumentaci a zároveň pořizuje snímky „jen“ pro sebe. Sledoval několikaletý proces oprav těch nejvýznamnějších pražských památek, jakými jsou Národní muzeum, Karlův most, Národní divadlo, stavby Pražského hradu, ale i rekonstrukce karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje a neméně známého vinohradského kostela Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika. Jeho kolekce fotografií tvoří ucelený koncept, který stojí na hranici mezi osobitým výtvarným sdělením a dokumentem doby.

Předání grantu se účastnil tým organizátorů soutěže Czech Press Photo, historicky první držitel Grantu fotograf Jaroslav Kučera i poslední držitel grantu 2016 Jiří Šebek (v současné době svůj projekt na monitorování moderní architektury dokončuje), zástupkyně odboru kultury paní Fuxová i Radek Mikuláš, který budoucím oceněným fotografům sponzorsky poskytne tisk formou ceny PICTOART.

Co je to Grant Prahy?
Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120.000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

NULL