Studenti představují práce pod názvem Eintopf

31/05/2017

Výstava prací absolventů Ateliérů vizuální komunikace přináší řadu unikátních fotografických souborů. Studenti Ateliéru vizuální komunikace pod vedením Štěpánky Štein a Ateliéru dokumentární fotografie Karla Cudlína představují své fotografické práce pod názvem Eintopf v Czech Photo Centre od 6. června do 18. června.

„Dva významní fotografové, Štěpánka Stein a Karel Cudlín, vedli historicky první ateliery fotografické tvorby v Czech Photo Centre. Výsledky prací jejich studentů se představí veřejnosti na výstavě pod názvem Eintopf. Doufám, že jejich fotografiemi, pokroky a úspěchy se nechají motivovat i další zájemci o fotografii, kteří třeba v budoucnu rozšíří řady profesionálních fotografů a budou hrdí, že jejich první výstava probíhala právě u nás - v Czech Photo Centre,“ vysvětluje Veronika Souralová, ředitelka soutěže Czech Press Photo a současně i šéfka Czech Photo Centre.

Na výstavě Eintopf se setkáváme s různými druhy konceptů od portrétního souboru zaměřeného na reflexi současných teenagerů autora Milana Arnošta přes soubor Jiřího Kociána, který posouvá hranice fotografie směrem k výtvarné instalaci, dále pak soubor Andrei Petrovičové, kde klíčovým prvkem je téma intimity a souborem Roberta Barca, který dokumentárně stylizovaným způsobem sleduje vývoj současného prostředí hypermarketů. Poměrně významný je i soubor Jiřího Coufala realizovaný v místě průmyslového areálu Poldi Kladno jako série industriální fotografie s dotekem existence člověka. Soubor Tomáše Zumra je stejně tak pojednáním tématu mainstream jako i zajímavou studií obyčejného zátiší. Vzhledem k tomu, že výstava je společná pro Ateliér vizuální komunikace i pro Ateliér dokumentární fotografie Karla Cudlína, na výstavě se objeví i autoři s ryze dokumentárním zaměřením. Kromě výše zmíněného Jiřího Kociána, jehož tvorba prochází napříč žánry obou ateliérů, vyniká autorská kniha Libora Sekyry, který fotografuje z jedoucího auta rozhodující okamžiky v pražských ulicích a dokumentární soubor pojatý jako psychologická sonda generace Z Romany Červenkové.

„Studenti z Ateliéru vizuální komunikace mají velmi rozmanité zaměření. Kupříkladu někteří z nich se v začátku výuky orientovali jasně na dokumentární fotografii, během celého roku si však vyzkoušeli i jiné fotografické disciplíny jako je např. portrét nebo módní fotografie. Většina z našich studentů vstupovala do ateliéru s jasnou představou, že budou schopni během výuky maximálně posunout hranice svého vnímání a tím i posunout vnímání fotografie samotné. Připravovaná výstava s názvem Eintopf je toho nesporným důkazem,“ upřesňuje Štěpánka Stein.

„Studenti ateliéru dokumentární fotografie kromě běžné práce na jednotlivých cvičeních a práce na svých kmenových tématech absolvovali v rámci semestru i dvoudenní workshop v Polsku. Zejména tam se projevilo, jak studenti využili svého individuálního vnímání vizuality a přístupu k tématu.“ dodává Karel Cudlín.

„Jednou z aktivit - kterou považuji za velmi důležitou je edukační činnost. Přivést mladé lidi k vlastní tvorbě, nechat jim nahlédnout do světa profesionální fotografie a motivovat je ke kreativitě a přemýšlení,“ dodává Veronika Souralová.

Celý projekt Ateliérů vizuální komunikace a dokumentární fotografie je založen na každotýdenních konzultacích a teoretické výuce. Na samotné výuce se realizují jak krátkodobá, tak dlouhodobá semestrální zadání v kombinaci s teoretickými i praktickými ukázkami ze současné fotografie. Probíhá pod hlavičkou Czech Photo Centre.

Vstupné na výstavu bude 50 Kč a snížené vstupné pak 30 Kč. Czech Photo Centre je otevřeno každý den kromě pondělí od úterý do pátku vždy od 11.00 do 18.00 hodin, o víkendu pak od 10.00 do 18.00 hodin. Czech Photo Centre - Nové Butovice /bezbariérový přístup/ - výstup z metra směr Poliklinika Lípa, Seydlerova 4.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .docx
Tisková zpráva společně s fotografiemi ke stažení ve formátu .zip

Zdroj fotografií: Czech Photo Centre

Kontakty a další informace:
Public relations - Radek Polák tel.: +420 778 747 113, polak@czechpressphoto.cz, www.czechphotocentre.cz.

NULL