Příběh fotografie: Jan Cága - Kamenosochaři z Mahabalipuramu

Fotografie měsíce

a další příběhy fotografií najdete na našem blogu:

PŘEJÍT NA BLOG

Foto Měsíce
12/12/2019

Na výstavě Czech Press Photo najdete mnohem více než oceněné fotografie. Představujeme snímek z cyklu Jana Cágy, který k popisu vybral fotografii zaprášeného dělníka ve skladu soch.

Úvodní foto: Jan Cága

Mahabalipuram je hlavním centrem tradičního kamenosochařství v jižní Indii. Dokazují to nejen přítomné chrámy zapsané na seznamu UNESCO, ale i přes pět set kamenických dílen registrovaných ve městě. Indický subkontinent má přes miliardu obyvatel a poptávka po produkci replik bohů z hindských mytologických eposů je trvale vysoká. Aby byl udržen dostatek kvalitních řemeslníků, ve městě stojí také státní umělecká škola, kde se vyučuje tradiční malířství, sochařství a architektura. Dříve se k dělení kamenného materiálu používalo klasické dláto s kladivem, dnes je nahrazují rotační frézy, při jejichž používání vzniká velké množství poletujícího prachu. Jedinou pracovní ochranou bývají brýle na očích, občas někteří z dělníků používají šátky přes obličej. Dílny bývají rozděleny na tři části. Ve dvou venkovních částech probíhá hrubé dělení materiálu a jeho sochařské opracování, vnitřní domovní část pak slouží jako sklad již hotových soch určených na prodej. Místnosti byly většinou hodně potemnělé, ale při prohlídce jednoho ze zaprášených skladišť jsem si všimnul, že otevřeným oknem proudí dovnitř světlo ze zapadajícího slunce a zároveň místnost osvětluje zářivka. Požádal jsem proto jednoho z dělníků o portrét pod zářivkou, zatímco okno v rohu místnosti mi posloužilo jako doplňkové světlo, které dodalo fotografii potřebnou hloubku. K zachování dojmu hloubky a dostatečného vykreslení celého prostoru jsem použil široké ohnisko 24mm.

Jan Cága

Jan Cága se narodil v Hodoníně v roce 1976. Vystudoval obor Průmyslový design na VUT v Brně. Jeho tvorbu charakterizuje především soustavné hledání a experimentování. Po škole začíná jako volný fotograf spolupracovat pro různá tisková periodika. Později cestuje po celém světě a zaměřuje se spíše na dlouhodobé projekty zkoumající stav globalizované společnosti. Od popisného zobrazování se postupně přesouvá k subjektivnímu pohledu zachytávání situací, věcí či emocí. Fotografii vnímá jako prostředek k dialogu s divákem. Není až tak důležité, co zobrazuje, jako spíše co vyjadřuje. Teprve tehdy, když se fotografii podaří vstoupit do niterného prostoru diváka, způsobit určitou vnitřní rezonanci, vyvolat nové otázky nebo přehodnotit postoje, pak svůj účel splnila.

Jan získal různá fotografická ocenění, jako například několik cen Czech Press Photo, Award of Excellence na Pictures of the Year International, Grand prize na PhotoEspaňa OjodePez Award of Human Values, ceny New York Photo Awards, International Photography Award, PX3 Prix de la photographie Paris, FotoVisura Grant, Kaunas Photo, atd.

V současnosti žije v Brně se svojí ženou Veronikou a dvěma syny Jáchymem a Matějem.
Více o autorovi na webových stránkách www.caga.cz

[/blog/caga_kamenici_web.jpg]

string(1) "1"