Galerie

Vnitřní galerie

Vnitřní prostory galerie s rozlohou téměř 200 m2 tvoří dvě místnosti. Velká výstavní síň je primárně určena pro výstavní činnost. Druhý multifunkční sál je určen jak pro výstavy, ale i pro workshopy a doprovodné aktivity. Multifunkční sál slouží zároveň jako ateliér – je vybaven špičkovým zařízením od firmy FOMEI. Prostory lze ale podle potřeb přizpůsobovat – dělit, spojovat nebo zmenšovat. Galerie je vybavena velkoformátovou obrazovkou pro multimediální instalace.

Výstavní činnost

Dramaturgický program Czech Photo Centra je specifický, pružně pokrývá dění v oboru, oslovuje fotografy, odbornou i širokou veřejnost a lze jej dlouhodobě naplňovat. Výstavní činnost zahájila výstava světově proslulé fotoagentury VII, jejíž zakládající člen je Antonín Kratochvíl, následoval vynikající Jaroslav Kučera s výstavou Sudety a držitel Grantu Prahy Martin Frouz a jeho netradiční monitorování památek v Praze.

Open air gallery

Umění nepatří jen do galerií a kaváren, ale především do ulic mezi lidi. Mělo by nás těšit, inspirovat a nutit k zamyšlení i během všedních dní.

Ve venkovních veřejných prostorách, přímo před vnitřní galerií, se se nachází volnočasová zóna, jsou osazeny oboustranné výstavní panely, které umožňují instalalaci výstav koncipovaných v možném vzájemném vztahu s indoorovou výstavou. Součástí veřejného prostoru před centrem je také plastika známého českého umělce Davida Černého, která je navržena přímo na míru fotografickému centru. Plastika je součástí projektu a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu.

Trifot

Dvanáctimetrová plastika TRIFOT, zhotovená z nerezu v různých variantách povrchové úpravy, znázorňuje podobu oživlého kráčejícího tvora, jehož hlavu tvoří soubor fotoaparátů (reálných značek a typů) a nohy stativy. Soubor fotoaparátů představuje vývoj oboru fotografie za poslední desítky let. Zároveň je také ztělesněním faktu, že v současném světě lze pořídit fotografii nebo video záznam téměř každého, vždy a na všech místech planety. TRIFOT pomocí čoček objektivů sleduje okolí a zobrazuje vybrané procházející osoby na velkoplošných obrazovkách. Autor díla se nechal při jeho tvorbě inspirovat rovněž nejznámější vědeckofantastickou knihou Den trifidů britského spisovatele Johna Wyndhama. To, že se jeho hlava skládá z fotoaparátů všech myslitelných značek, znamená jediné – CZECH PHOTO CENTRE je určené všem, které fotka baví, ne jen jedné určité skupině.

Monumentální 12 metrů vysoký kráčející TRIFOT s multimediálními prvky (šesti obrazovkami, na které je zaznamenáván pohyb kolemjdoucích), vnáší do okolí CZECH PHOTO CENTRE dynamiku a vzbuzuje zájem návštěvníků. Cílem je vytvořit uměleckou zónu mimo střed města, kde na veřejném prostoru postavíme umělecká díla lidem do cesty a přimějeme je k zamyšlení.

Celá okolí Czech Photo centre má ambice poskytnout seberealizaci hlavně mladým lidem, ale nejen jim. Chce do uměleckého dění vtáhnout „obyčejné“ obyvatele Prahy, a stát se místem, kde se budou setkávat s díly předních českých i světových fotografů i se street artovými instalacemi. Vytvořit uměleckou zónu mimo městské centrum.