Soutěžní příspěvky

Parametry soutěžních příspěvků

Limity příspěvků

Maximálně 10 přihlášených prací (série se počítá jako jedna práce nezávisle na počtu fotografií, které ji tvoří).

Technické podmínky

Foto formáty:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese - max 200 MB)

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně (doporučujeme nahrávat v plném rozlišení, usnadní to přípravu výstavy oceněných a dalších vybraných prací).
Fotografie nesmí obsahovat žádná loga, podpisy a jiné vodoznaky ani přidané rámečky.