Příběhy fotografií: Jan Zátorský – Chasidská svatba

Fotografie měsíce

a další příběhy fotografií najdete na našem blogu:

PŘEJÍT NA BLOG

Foto Měsíce
29/11/2019

Fotograf Jan Zátorský se účastnil jeden ze čtyř stovek hostů velkolepé svatby. S fotografiemi získal v Czech Press Photo 3. místo v kategorii Reportáž.

Úvodní foto: Jan Zátorský

„Na pražský Žofín se v polovině června sjelo čtyři sta hostů z celého světa. Rabín Manis Barash tady totiž vdával svou nejstarší dceru Chaiu. A měl jsem tu čest být součástí této neuvěřitelné akce.

Samotná tradiční svatba je velmi zajímavá, protože ji provází několik tradic, které musí být dodrženy.

Nejprve přijde ženich v doprovodu rodičů, družbů a svědků. Potom přichází nevěsta, doprovázená rodiči a družičkami. Nevěsta sedmkrát obejde ženicha a tím začíná první část obřadu: zásnuby. Zasnoubení nabývá právoplatnosti poté, co ženich navleče nevěstě prsten na ukazováček pravé ruky.

Předělem mezi oběma částmi obřadu je předčítání svatební smlouvy. Poté proběhne vlastní sňatek.

Po obřadu stráví novomanželé krátkou chvíli v soukromí odděleni od ostatních a toto odloučení je považováno za znak manželského spojení. V tomto případě měli novomanželé pouze sedm minut, na to, aby se vzájemně poznali. Poté následuje hostina a svatební veselí, spojené s předáváním darů, zábavou a tancem. Hosté ovšem byli rozděleni – muži a ženy slavili odděleně. Ženy tak přihlíží na bujarému veselí mužů skrz paraván,“ popisuje autor.

Jan Zátorský

Narodil se v roce 1980 v Bratislavě. Již během studií na Střední škole grafické v Praze a Slezské univerzitě v Opavě fotografoval pro Lidové noviny. Od roku 2005 je zaměstnancem MF Dnes. Dříve se věnoval hlavně reportážím. Například fotografoval pohřeb Jásira Arafata v Ramallahu, následky ničivé vlny tsunami v Thajsku, revoluci v Egyptě a válku v Libyi. V současnosti vytváří převážně portréty pro čtvrteční magazín MF Dnes. Získal řadu ocenění v soutěži Czech Press Photo.

string(1) "1"