Czech Nature Photo 2019

KONTAKTUJTE NÁS

Mezinárodní porota soutěže Czech Nature Photo vybrala z 2259 přihlášených fotografií snímky na vítěze v osmi kategoriích a nově bylo možné přihlašovat ucelené série. Příspěvky poslalo 244 fotografek a fotografů z České republiky a Slovenska.

Ve výstavním výběru jsou všechny nominované fotografie a některé další práce, které nejvíc zaujaly porotu a kurátory výstavy. Samozřejmě nechybí vítězný snímek Jana Strii, který představuje trnuchu schovanou v mořské trávě.

"Vstávání a potápění v brzkých ranních hodinách mělo ale i další výhody. V zátoce jsme byli úplně sami, voda tedy nebyla zvířená od turistů a lodí. Se svítáním se kromě pozemského světa probouzí i ten pod hladinou. Měli jsme tak možnost pozorovat rozličné druhy vodních živočichů: ryby, hlavonožce nebo želvy a rejnoky. Mezi posledně zmíněné patří i Trnucha modroskvrnná, úžasně zbarvená mořská paryba. Pozorovat její ranní rituál bylo také jedním ze skvělých zážitků, během kterého vznikla tato fotografie."

Výstavní formáty fotografií: 50x60 cm, 100x70 cm