Soutěžní příspěvky

Zjednodušená pravidla

Termíny

Otevření soutěže - nahrávání příspěvků: 01. 09. 2021
Uzávěrka - ukončení nahrávání příspěvků: 30. 09. 2021 (23:59)

Poplatky

Vstupní poplatek: 1000,- Kč/ 39 EUR hradí soutěžící foto kategorií starší 23 let.

Soutěžící

Pouze autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice.

Fotografie

Soutěžní fotografické práce vznikly pro publikační účely v době:

  • v kategoriích Aktualita, Reportáž, Sport, Portrét, Lidé o kterých se mluví (jednotlivé snímky i série) musí být pořízeny v době 01. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
  • Pro kategorie Každodenní život, Umění a kultura, Člověk a životní prostředí platí, že fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2019, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2020 do 30.9. 2021 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících.

Parametry příspěvků

Limity příspěvků

Maximálně 10 přihlášených fotografických prací (1 série se považuje za jednu práci a může obsahovat maximálně 9 příspěvků).

Technické podmínky

Foto formáty:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese - max 200 MB)

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB
Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2 Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.

Soutěžní kategorie

Foto

Aktualita (Zpravodajské události / snímek i série)
Reportáž (Reportážní fotografie popisuje a zobrazuje skutečnosti na základě konkrétních faktů získaných přímou účastí nebo pozorováním dané události / single i série)
Každodenní život (Fotografie, které zaznamenávají každodenní činnosti / snímek i série)
Lidé, o kterých se mluví (Reúprtážní fotografie, které zachycují veřejně činné / známé osobnosti / snímek i série)
Umění (Reportáž nebo dokument z uměleckého prostředí. Interakce člověka v kulturním prostředí. Umění je námětem pořízené fotografie, nejedná se o uměleckou fotografii / snímek i série)
Sport (Sportovní fotografie zahrnuje všechny druhy sportů od vrcholového po amatérský. Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport / snímek i série)
Portrét (Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty / snímek i série)
Člověk a životní prostředí (Tato kategorie reflektuje vliv člověka na životní prostředí. Pro wildlife fotografie je určena samostatná soutěž Czech Nature Photo. / snímek i série)

Proměny Prahy (Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2020, roční tvůrčí stipendium primátora Prahy)

Přehled kompletních pravidel soutěže naleznete zde.