Porota 2021

Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou estetickou. Snímky jsou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série či neudělit některou z cen. Právo neudělit cenu se vztahuje na všechny ceny soutěže.

ADRIAN EVANS, ředitel Panos Pictures, VELKÁ BRITÁNIE

Adrian Evans se narodil ve Velké Británii. Studoval dějiny umění na univerzitě v Yorku. Tři roky pracoval jako grafik na volné noze a poté se začal věnovat práci s fotografií v archivu agentury Hutchison. V roce 1990 se stal ředitelem archivu Panos Pictures a o sedm let později koupil v agentuře většinový podíl. Pod jeho vedením se Panos Pictures stala významnou agenturou specializovanou na sociálně angažovaný fotožurnalizmus. Adrian Evans je tvůrcem řady velkých projektů od profesionální cyklistiky v Belgii po současné otroctví v Británii. Je rovněž členem porot mnoha soutěží včetně World Press Photo, International Press Photo Contest v Číně, ruského Press Photo i českého Czech Press Photo. Je také konzultantem na poli vizuální komunikace pro nevládní organizace a na stejné téma přednáší na London College of Communication, University of Westminster a London School of Economics.

ALŽBĚTA JUNGROVÁ, fotografka, ČESKÁ REPUBLIKA

Začala fotografovat na základní škole, vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici. Poté pracovala pro deník MF Dnes a pro redakce Hospodářských a Lidových novin. V letech 2000 až 2002 žila v USA a v Londýně. Za základ své tvorby považuje žánry dokumentu a reportáže, neboť ji zajímají životy a osudy současníků. Za svými náměty cestovala do nejrůznějších koutů světa a často fotografovala v mezních situacích. Mimo jiné obdržela za reportáž o drogách na afghánsko-pákistánských hranicích čestné uznání Czech Press Photo, za sérii snímků o dětech pracujících v cihelně v pákistánském Péšávaru a za fotografie z barmského uprchlického tábora v Bangladéši obdržela cenu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V současnosti působí ve svobodném povolání, zastupuje ji jedna z nejprestižnějších agentur v oboru komerční fotografie 4D Photo. Pracuje na několika dokumentárních projektech a na zakázku vytváří dokumentární fotografie, reklamy, portréty. Ve volné tvorbě nyní zkoumá a vizualizuje téma lidských emocí a hledání hranic v sobě samotném, ať již klasickou fotografickou formou, koláží, či video-projekcí. Je jednou ze zakládajících členů skupiny 400ASA.

SEAN GALLUP, fotograf, NĚMECKO

Sean Gallup je hlavním zpravodajským fotografem pro Getty Images v Německu. Žije v Berlíně, kde s týmem nezávislých fotografů fotografuje a zajišťuje zpravodajství a obrazové pokrytí pro Getty v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Jeho fotografie se pravidelně objevují ve zpravodajských publikacích a sdělovacích prostředcích po celém světě a vycházejí na titulních stránkách a obálkách časopisů Time, Newsweek International, The New York Times, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Der Spiegel, Vanity Fair, The Times, The Guardian, The Independent, The Irish Times, Financial Times, Toronto Star, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Sueddeutsche Zeitung. Sean vyfotografoval sérii fotografií vztahujících se k pravicovému extremismu, které byly v roce 2013 nejprve vystaveny ve Vojenském historickém muzeu Bundeswehru v Drážďanech a následně cestovaly po 12 místech po celém Německu. V poslední době se věnuje dlouhodobému projektu dokumentujícímu důsledky globálního oteplování v arktických a alpských oblastech. Sean je také autorem knihy „Journeys Into Czech-Moravian Texas“ (1998). Má bakalářský titul v oboru politologie z Williams College a magisterský titul ze žurnalistiky z University of Texas v Austinu.

PETR MLCH, šéfredaktor fotobanky ČTK, ČESKÁ REPUBLIKA

Při studiu pátého ročníku Fakulty strojní ČVUT začal v roce 1999 pracovat v České tiskové kanceláři (ČTK) v tehdejší redakci obrazového zpravodajství. Do roku 2006 působil v agentuře jako editor obrazového zpravodajství na tzv. newsdesku, následně se jako zástupce šéfredaktora věnoval řadě projektů pro zrychlení a zkvalitnění zpravodajské fotografické produkce, včetně projektu vybudování nového online portálu fotobanky ČTK. V roce 2008 se stal šéfredaktorem Redakce obrazového zpravodajství. Kromě péče o archiv ČTK zprostředkoval spolupráci s celou řadou zahraničních i tuzemských partnerů včetně exkluzivního partnera Associated Press. Fotobanka se pod jeho vedením začala orientovat i na projekty jako jsou výstavy, knižní publikace, adjustace fotografií a fotografování na zakázku. Jako jeden z autorů byl u první výstavy ČTK v roce 2012 u příležitosti úmrtí prezidenta Václava Havla, která byla následně k vidění i na pražském letišti v Ruzyni při jeho slavnostním přejmenování na Letiště Václava Havla. Dalšími významnějšími výstavními projekty byla retrospektivní výstava Jovana Dezorta včetně jejího knižního vydání, putovní exteriérová expozice k desetiletému výročí vstupu ČR do EU a dvojice výstav Plzeňského rodinného fotoalba v rámci Plzně Evropského města kultury 2015.

JAN ZÁTORSKÝ, fotograf, ČESKÁ REPUBLIKA

Narodil se v roce 1980 v Bratislavě. Již během studií na Střední škole grafické v Praze a Slezské univerzitě v Opavě fotografoval pro Lidové noviny. Od roku 2005 je zaměstnaný jako fotograf v MF Dnes. Dříve se věnoval hlavně reportážím. Fotografoval například pohřeb Jásira Arafata v Ramallahu, následky ničivé vlny tsunami v Thajsku, revoluci v Egyptě, válku v Libyi a uprchlickou vlnu v Evropě. V současnosti nejčastěji vytváří portréty pro magazíny mediální skupiny Mafra. Získal řadu ocenění v soutěži Czech Press Photo včetně hlavní ceny v roce 2015 a divácké ceny v roce 2009.