Porota 2019

Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou estetickou. Snímky jsou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série či neudělit některou z cen. Právo neudělit cenu se vztahuje na všechny ceny soutěže.

Sekretáři mezinárodní poroty Czech Press Photo 2019 jsou Petr Kryštůfek a Anna Vacková.

Foto sekce

PETR JOSEK, fotograf, předseda poroty, ČESKÁ REPUBLIKA

Petr Josek se narodil v Brně. K profesi fotoreportéra se dostal přes různá zaměstnání – od asistenta kamery a filmové a televizní produkce až po laboranta a fotoreportéra České tiskové kanceláře. Od roku 1990 se stal fotoreportérem agentury Reuters, pro kterou fotografoval dramatické události v Bosně, Chorvatsku, Srbsku, Pobaltských republikách a v Albánii. Dále dokumentoval oba převraty v Rusku, život v Iráku těsně po svržení Saddámova diktátorského režimu. Je držitelem řady novinářských ocenění, je autorem nejznámější Fotografie roku soutěže Czech Press Photo 1997 z povodní. Petr Josek je respektovaným neoficiálním učitelem řady mladých fotoreportérů. Od roku 2011 předsedá porotě soutěže Czech Press Photo.

LUCIA BENICKÁ, kurátorka, pedagožka, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Mgr. Lucia Benická / Narodila sa ve Zvoleně. Po studiu na gymnáziu v roce 1987 absolvovala obor Dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1987-1992 pracovala jako kurátorka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, poté pracovala v letech 1993–2002 jako kurátorka Tatranské galérie v Popradě. V rokoch 1996-2016 založila a spravovala jako ředitelka a kurátorka Dům fotografie v Popradě (1996-2006) a v Liptovském Mikuláši (2006-2016). V roce 1993 získala cenu Martina Benky za nejlepší kurátorský projekt. V letech 1966-1997 a 2005 získala Fulbrightovo stipendium v oboru arts manažmentu a dějin / teorii fotografie v Chicagu a San Diegu (USA). V letech 1995–2013 realizovala medzinárodný festival fotografie "Letná fotoškola Domu fotografie“ a jako kurátorka se účastnila festivalú v Evropě a Americe. Poté mezi lety 2003-2008 se podílela na realizaci mezinárodního projektu "IPRN / International Photographic Research Network". Od roku 2008 přednáší dějiny současné fotografie na Krakowskie Szkoly Artystyczne v Krakove (PL). Je autorkou stovek výstav fotografie i výtvarního umění a odborných publikací, také publikovala v řade odborních časopisú. Od roku 2012 působí jako ředitelka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - kultúrního zařízení Košického samosprávneho kraje. Nadále se věnuje kurátorské a lektorské práci, výstavnictví a odbornému rozvoji organizace.

DAVID CAMPBELL, programový ředitel World Press Photo, AUSTRÁLIE

David Campbell je spisovatel, profesor a producent a stávající ředitel pro programy a osvětu nadace World Press Photo Foundation v Amsterdamu. V této funkci se věnuje strategické koordinaci komunikací, soutěží, vzdělávání a osvětových programů této nadace. David zahájil svou kariéru jako tiskový mluvčí australského senátora a posléze získal titul Ph.D. v oboru mezinárodních vztahů. Posledních třicet let vyučuje vizuální kulturu, geografii, politologii a multimediální žurnalistiku na univerzitách v Austrálii, Velké Británii, Číně a ve Spojených státech a v současné době je čestným profesorem na Katedře politologie a mezinárodních studií University of Queensland a hostujícím profesorem Northern Photography Centre na University of Sunderland (ve Spojeném království). David natočil video seriál „Home“ pro West End Refugee Service v Newcastlu (ve Spojeném království) a ve spolupráci s Peterem Fryerem byl producentem „Laygate Stories“. Je autorem tří vědeckých monografií, více než 60 esejí a tři významných výzkumných zpráv pro nadaci World Press Photo Foundation, spolumoderoval a produkoval podcast Multimedia Week a působil jako tajemník hlavní poroty soutěže World Press Photo v roce 2014 a 2015.

ADRIAN EVANS, ředitel Panos Pictures, VELKÁ BRITÁNIE

Adrian Evans se narodil ve Velké Británii. Studoval dějiny umění na univerzitě v Yorku. Tři roky pracoval jako grafik na volné noze a poté se začal věnovat práci s fotografií v archivu agentury Hutchison. V roce 1990 se stal ředitelem archivu Panos Pictures a o sedm let později koupil v agentuře většinový podíl. Pod jeho vedením se Panos Pictures stala významnou agenturou specializovanou na sociálně angažovaný fotožurnalizmus. Adrian Evans je tvůrcem řady velkých projektů od profesionální cyklistiky v Belgii po současné otroctví v Británii. Je rovněž členem porot mnoha soutěží včetně World Press Photo, International Press Photo Contest v Číně, ruského Press Photo i českého Czech Press Photo. Je také konzultantem na poli vizuální komunikace pro nevládní organizace a na stejné téma přednáší na London College of Communication, University of Westminster a London School of Economics.

COLIN JACOBSON, spisovatel, fotoeditor, kurátor, VELKÁ BRITÁNIE

Po absolvování univerzity a získání titulu BA v oboru Politologie, filozofie & ekonomika Colin Jacobson působil jako korektor v nakladatelství a jako výzkumný pracovník ve vědeckých a mediálních projektech. V roce 1971 začal působil v oblasti žurnalistiky jako picture researcher v časopisu Sunday Times Magazine a dále pak pracoval jako obrazový redaktor pro několik britských periodik, včetně Observer Magazine a velmi uznávaného Independent Magazine, u jehož zrodu stál v roce 1988. V roce 1995 přestal působit na plný úvazek jako novinář a stal se hostujícím profesorem na Katedře žurnalistiky, médií & kulturologie Cardiff University a poté odborným asistentem v oboru Fotožurnalistiky na University of Westminster. Čtyřikrát byl členem poroty soutěže World Press Photo, dvakrát jako její předseda, a účastnil se mnoha mezinárodních workshopů na téma fotožurnalistiky pro Britskou radu, Reuter Foundation a World Press Photo. V roce 1996 a 1997 byl členem mezinárodní poroty Czech Press Photo. Odborně zpracoval & produkoval dvě významné audiovizuální prezentace pro Arles Rencontres Internationales de la Photographie ve Francii. Byl zakladatelem a šéfredaktorem čtvrtletníku mezinárodního fotožurnalismu Reportage a redigoval publikaci Underexposed, zaměřenou na cenzuru, propagandu a překrucování faktů ve fotografii. V roce 2008 připravil k vydání knihu Beyond the Moment: Irish Photojournalism in Our Time.

AMAK MAHMOODIAN, fotografka, umělkyně, ÍRÁN

Amak Mahmoodian je umělkyně narozená v Šírázu a žijící v Bristolu ve Spojeném království. Po studiu na Univerzitě umění v Teheránu v roce 2015 získala doktorát v oboru fotografie pro odborníky z praxe na University of South Wales. Její umělecké dílo zkoumá západní představy identity, vyjadřuje osobní příběhy týkající se širších společenských otázek, v nichž čerpá ze svých zkušeností získaných na Středním Východu, v Asii a na Západě. Její předcházející projekt, Shenasnameh, byl prezentován na mnoha výstavách po celém světě a doprovodná kniha uměleckých fotografií se dočkala mnoha ocenění a příznivých ohlasů v tisku, např. v časopisu Time, Photobook Archive a v časopisu Foam.

DANIELA MRÁZKOVÁ, kurátorka, spisovatelka, ČESKÁ REPUBLIKA

Daniela Mrázková - absolventka filozofické fakulty, odborná publicistka, šéfredaktorka časopisů Revue fotografie a Fotografie-Magazín. Je také autorkou a spoluautorkou (s manželem V. Remešem) 26 knih o fotografii vydaných doma a ve světě (Příběh fotografie, Josef Sudek, Jaromír Funke, Saudek, Early Soviet Photography a dal.), kurátorkou více než pěti desítek fotografických výstav prezentovaných v řadě zemí (Another Russia, Photography as Memory, London Calling, 1989 through the Eyes of Photographers a dal.). Kurátorovala rovněž přelomovou mezinárodní výstavu Co je fotografie v Praze. Je autorkou filmových a TV dokumentů o fotografii a fotografech (Černobílý svět Josefa Sudka, Příběh české a slovenské fotografie, Stories behind the Photographs a dal.), držitelkou ceny Kodak Fotobuch Prize, členkou mezinárodních porot (World Press Photo, Pictures of the Year a dal.). Je zakladatelkou společnosti Czech Photo a soutěže Czech Press Photo, kterou vedla 20 let. V posledním roce kurátorovala retrospektivní výstavy Osudové chvíle Československa – obrazový příběh století a 1989 - Pád železné opony.

PASCAL PHILLIPE, lektor, spisovatel, FRANCIE

Pascal Philippe, konzultant a školitel v oboru fotografie pro agenturu VU (v Paříži) vystudoval literaturu (na Univerzitě Paris X - Nanterre). Poté, co zastával několik různých pozic v místním a odborném tisku ve Francii. Poté začal pracovat v nově vzniklém týdeníku Courrier international, v předním periodiku zaměřeném na mezinárodní zpravodajství a publicistiku. Pascal Philippe, patřící k prvním členům redakce týdeníku, tehdy netušil, že většinu svého profesionálního života věnuje tomuto časopisu. Nejprve působil jako odborný redaktor, poté založil fotografické oddělení, které po mnoho let vedl, s týmem šesti obrazových editorů, kteří získávali výstižné fotografie od velmi úzké a profesionální sítě mezinárodních fotografů po celém světě. Pascal Philippe šest let působil jako přednášející a školitel v Ecole Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG-Penninghen v Paříži, zakladatel Roman Cieslewicz). Rovněž se podílel na několika ročnících představení portfolií v rámci festivalu Rencontres internationales de la Photographie (RIP) Arles, kde pomohl objevit talent některých dnes uznávaných fotografů.

HERBERT SLAVÍK, fotograf, ČESKÁ REPUBLIKA

V roce 1989 fotografoval zakázaná protestní shromáždění v Praze, útěk východoněmeckých občanů přes Velvyslanectví SRN v Praze, pád berlínské zdi, založení Občanského fóra, volbu Václava Havla československým prezidentem. Dlouhodobě pracuje na projektu Tváře. V roce 2002 byla jeho tvorba oceněna grantem primátora hlavního města Prahy. V roce 2003 představil první část projektu Tváře na výstavách v Praze a v Moskvě a v Los Angeles. Ve spolupráci s deníkem Mladá fronta DNES realizuje od roku 2004 projekt Češi roku. V roce 2005 získal hlavní cenu v kategorii Umění soutěže Czech Press Photo za sérii portrétů z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Významnou součástí tvorby Herberta Slavíka je také sportovní fotografie. Od roku 1992 se účastnil olympijských her, nejprve jako fotoreportér deníku MF DNES a později jako volný fotograf v rámci spolupráce s Českým olympijským výborem. Je držitelem ocenění za nejlepší sportovní fotografii roku 1986, 1996, 1997. Jeho práce jsou zastoupeny i ve stálých sbírkách například Victoria and Albert Museum v Londýně, Muzeu Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne a Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V letech 2015 – 2016 byl členem a předsedou správní rady společnosti Czech Photo o.p.s.

Video sekce

Josef HARVAN, režisér, scenárista a producent - předseda poroty

Narozen 18. 5. 1947 v Praze. V roce 1973 absolvoval FAMU katedru Filmové a televizní režie. Od roku 1974 pracoval jako režisér v Československém armádním filmu, od roku 1985 v Krátkém filmu a v roce 1992 založil vlastní produkční společnost Video Golem, která se v roce 2011 transformovala do společnosti Made by Golem s.r.o. Jeho tvorba vyznačující se dokumentaristickou pohotovostí, živým zájmem o veškeré dění a zejména schopností nalézat a formulovat témata čítá kolem 320 titulů. Od méně než desetiminutových až po téměř hodinové. Je tvůrcem i řady mnoha dílných dokumentárních cyklů např. Příběh české a slovenské fotografie, Podzemní Čechy I. a II. a Cesta k vítězství. Za své filmy obdržel i řadu cen na mezinárodních a domácích festivalech.

Alois FIŠÁREK, střihač a vysokoškolský pedagog v oboru střihu

Alois Fišárek se narodil v Opočně roku 1943. Jeho otcem byl významný český malíř, profesor AVU v Praze, Alois Fišárek st. Pod vlivem rodinného prostředí směřoval po úspěšných středoškolských studiích do Prahy, kde vystudoval FAMU – katedru střihu, kterou ukončil v roce 1968. Jako střihač působil v letech 1965–1972 u Československého armádního filmu, 1974–1996 u Krátkého filmu. V letech 1968–2002 vyučoval na FAMU, kde vedl katedru střihové skladby, dnes vyučuje na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Je držitelem Českého lva za střih u filmů Akumulátor 1, Kolja, Kanárek, Tmavomodrý svět a Kuky se vrací.

MARTINA HYNDRÁKOVÁ, jednatelka společnosti INNERIS, s.r.o.

Marketingová konzultantka se specializací na onlinové komunikační strategie malých a středních firem, lektorka prezentačních dovedností. Dvanáct let strávila v řídících pozicích firem v oboru informačních technologií a osm let věnovala úspěšné kariéře v oboru boje proti softwarovému pirátství. Vystudovala obor marketingové a PR komunikace na VŠMVV. Od roku 2008 se naplno věnuje komunikaci firem s jejich zákazníky prostřednictvím onlinových nástrojů. Spolu se svými klienty vytvořila desítky vizuálních identit firem a internetových projektů, ve kterých hrají hlavní roli fotografie a multimédia.

OLGA SOMMEROVÁ, režisérka dokumentárních filmů a pedagožka

Narozena 2. 8. 1949 v Praze. V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby. V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Je předsedkyní Filmového a televizního svazu, zastupitelkou na radnici Prahy 7 za Stranu zelených.

MIRO ŠVOLÍK, fotograf

Miro Švolík se narodil v roce 1960 v Zlatých Moravcích na Slovensku. Fotografii studoval 4 roky v Bratislavě na Střední umělecko-průmyslové škole a 6 let na Katedře fotografie na FAMU v Praze. Od roku 1988 pracuje jako umělecký fotograf na volné noze. Žije v Praze. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde je vedoucím Ateliéru kreativní fotografie. V roce 1990 získal cenu ICP v New Yorku (Young Photographer, Sixth Annual Infinity Awards, International Center of Photography). Od roku 1984 uspořádal přibližně 60 samostatných fotografických výstav a zúčastnil se na přibližně 200 skupinových výstavách. Své fotografie vystavoval v různých zemích Evropy, několik krát v USA. V roce 2005 vyšla kniha s jeho černobílými analogovými fotografiemi, s názvem Cesta do středu. Rád fotografuje z ptačí perspektivy a fotografie vytváří často způsobem koláže a montáže. Posledních 5 let foto-montáže vytváří i v počítači. Jeho nejnovější digitální fotografie vyšly v roce 2010 v katalogu s názvem Velká žena malý muž.

JAN VANIŠ, kameraman a fotograf

Narozen v Praze v r. 1950. Absolvent katedry kamery na FAMU v Praze. Po ukončení studií v roce 1974 pracoval pro Krátký film Praha jako asistent kamery a později jako kameraman. Od roku 1990 pravidelně spolupracuje s Českou televizí. V témže roce se stal zakládajícím členem fotografické skupiny SIGNUM, jejíž výstavy se konaly v Německu, Francii, Itálii a Izraeli. V roce 1997 natočil seriál Příběh české a slovenské fotografie (rež. Josef Harvan), v letech 1996 – 1998 sedmdesátisedmidílný dokumentární seriál o české historii Kronika česká (rež. Maxmilián Petřík). S režisérem Josefem Harvanem natočil v letech 2000 a 2009 seriál Podzemní Čechy I-II.V letech 2008 – 2010 spolupracoval jako kameraman na seriálu 72 jmen české historie, což jsou dokumenty o osobnostech, jejich jména jsou umístěna na fasádě Národního muzea v Praze. Za svůj dosavadní profesní život natočil přes pět set dokumentů o výtvarném umění, architektuře, přírodě, letectví, též vzdělávací a vědecké filmy. Na filmových festivalech byly některé filmy na kterých se podílel oceněny hlavní cenou.