Czech Photo Junior

Fotografická soutěž pro děti a mládež

Czech Photo Junior bude probíhat paralelně se soutěží Czech Nature Photo. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích. Fotografie budou moci mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže 13. února. Vyhodnocení těch nejlepších snímků se bude konat společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo.

Staňte se součásti soutěže a přihlaste své snímky do soutěže Czech Nature Photo – do sekce Czech Photo Junior.

Junioři neplatí žádné poplatky.

Soutěže se mohou zúčastnit mladí fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 13. 1. 2021 do 13. 2. 2022 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí 13. 1. 2019 až 14. 2. 2022 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období 13. 1. 2021 do 13. 2. 2022

Jak na přihlášení?

Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku zasílejte na emailovou adresu junior@czechphoto.org. Minimální velikost snímku je 1MB. Fotografie doplňte o popisky – kam napíšete, co je na snímku, kde a kdy byl pořízen. A také napíšete, do které kategorie by podle vás patřil.

Vybírat můžete z těchto kategorií:

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Rostliny a houby (volně rostoucí)
 • Krajina
 • Zvířata ve svém prostředí
 • Zvířata v lidské péči
 • Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody
 • Příroda v Praze

Jejich přesný popis najdete u nás na webu v sekci pravidla.

Těšíme se na vaše fotky!

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž Czech Photo Junior rozdělena do kategorií podle věku:

 • Junior / mladší žáci 6-10 let
 • Junior / starší žáci 11-15 let
 • Junior / studenti středních škol
 • Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže Czech Nature Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Nature Photo.