Soutěžní příspěvky

Zjednodušená pravidla

Termíny

Otevření soutěže - nahrávání příspěvků: 13. 1. 2020
Uzávěrka - ukončení nahrávání příspěvků: 16. 2. 2020 (23:59)

Poplatky

Vstupní poplatek: 500,- Kč/20 EUR hradí soutěžící foto kategorií starší 23 let.

Soutěžící

Pouze autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice.

Fotografie

Soutěžní fotografické práce, které vznikly v období od 16. 1. 2019 do 16. 2. 2020 a které nebyly přihlášeny do loňského ročníku soutěže (výjimkou jsou nové kategorie „Rostliny a houby“ a „Krajina“ a speciální kategorie „Ohrožené druhy a jejich ochrana“, do kterých lze zaslat i starší práce).

Parametry příspěvků

Limity příspěvků

Maximálně 10 přihlášených prací (série se počítá jako jedna práce nezávisle na počtu fotografií, které ji tvoří).

Technické podmínky

Foto formáty:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese - max 200 MB)

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně (doporučujeme nahrávat v plném rozlišení, usnadní to přípravu výstavy oceněných a dalších vybraných prací).

Soutěžní kategorie

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další - volně žijící)
 • Rostliny a houby
 • Krajina
 • Zvířata v lidské péči
 • Série
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímž partnerem je správa Krkonošského národního parku a Národní park Šumava
 • Příroda v Praze – speciální kategorie vypisovaná magistrátem hlavního města Prahy
 • Ohrožené druhy a jejich ochrana – speciální kategorie vypisovaná ve spolupráci se Zoo Praha