Soutěžní příspěvky

Zjednodušená pravidla

Termíny

Otevření soutěže - nahrávání příspěvků: 16. 1. 2019
Uzávěrka - ukončení nahrávání příspěvků: 14. 2. 2019 (23:59)

Poplatky

Vstupní poplatek: 500,- Kč/20 EUR hradí soutěžící foto kategorií starší 23 let.

Soutěžící

Pouze autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice.

Fotografie

Soutěžní fotografické práce, které vznikly v období od 14. 1. 2018 do 14. 2. 2019 a které nebyly přihlášeny do loňského ročníku soutěže (výjimkou je speciální kategorie Série, do které lze zaslat i starší práce).

Parametry příspěvků

Limity příspěvků

Maximálně 10 přihlášených fotografií.

Technické podmínky

Foto formáty:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese - max 200 MB)

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně (doporučujeme nahrávat v plném rozlišení, usnadní to přípravu výstavy oceněných a dalších vybraných prací).

Soutěžní kategorie

Savci (volně žijící)
Ptáci (volně žijící)
Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další - volně žijící)
Český les
Zvířata v lidské péči
Série
Cena za nejlepší fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímž partnerem je správa Krkonošského národního parku
Příroda v Praze – speciální kategorie vypisovaná magistrátem hlavního města Prahy